Overslaan en naar de inhoud gaan
Zoek op eerste letter

c

callcenter

Een callcenter is een telefonisch callcenter met een aantal opgeleide agenten die klaar staan om vragen van klanten te beantwoorden. Klik hier voor specifieke nummers (producten, verhuizing, Club-kaart, enz.).

calorische onderwaarde (LHV)

De calorische onderwaarde (LHV) is de totale hoeveelheid warmte die vrijkomt bij de verbranding van een eenheid brandstof, ervan uitgaande dat de stoom niet wordt gecondenseerd en de warmte niet wordt teruggewonnen.

capaciteitstarief

Het capaciteitstarief treedt op 1 januari 2023 in werking voor consumenten in Vlaanderen. Met dit tarief dragen zij bij in de netwerkkosten (distributie en transport) naargelang de belasting. Zo zullen consumenten die hoge verbruikspieken veroorzaken door meerdere energieverslindende apparaten tegelijk te gebruiken, meer betalen dan degenen die hun verbruik beter spreiden. Het doel is gezinnen aan te moedigen om hun elektriciteitsgebruik te spreiden.

centrale verwarming

Met dit verwarmingssysteem kunnen de verschillende ruimtes in een woning worden verwarmd met een enkele warmtegenerator (de ketel). Dit is het systeem dat in onze woningen in België het meest wordt gebruikt.

chat

Een chat, een term uit het Engels, is een rechtstreeks online gesprek. Op alle pagina's van onze website kan je rechtstreeks een gesprek met een medewerker starten. Dit gaat snel en gemakkelijk.

circulatiepomp

In een cv-installatie moet de circulatiepomp het water van de ketel naar het verwarmingscircuit doen stromen, d.w.z. naar de radiatoren of de vloerverwarming, en omgekeerd.

CO (koolstofmonoxide)

Koolstofmonoxide (CO) is een kleurloos, reukloos en smaakloos gas dat ontstaat bij de onvolledige verbranding van koolstofverbindingen die voornamelijk worden gebruikt in verwarmingstoestellen, zoals kolen, hout, gas, enz. Het is niet detecteerbaar en bijzonder giftig voor mensen. Het gebruik van een koolmonoxidemelder wordt aanbevolen om soms fatale vergiftigingen in huis te voorkomen.

collectieve schuldenregeling

De collectieve schuldenregeling is een procedure die als doel heeft de financiële situatie van een privépersoon (niet van een bedrijf) te herstellen – met name door hem/haar in staat te stellen in de mate van het mogelijke zijn schulden te betalen – en daarbij te waarborgen dat hij/zij en zijn/haar gezin een menswaardig leven kunnen leiden.

compressor

Een compressor is een apparaat dat wordt gebruikt om gassen of dampen samen te persen, waardoor hun druk en dus hun energie wordt verhoogd.

condensaten

Condensaten zijn waterstromen die ontstaan door de condensatie van stoom.

condensatie

Condensatie is het natuurkundige verschijnsel waarbij een materie overgaat van een gasvormige naar een vloeibare of vaste toestand. Dit is bijvoorbeeld het geval met waterdamp wanneer deze in aanraking komt met een koud oppervlak, zoals een venster.

condensatieketel

Een condensatieketel (op gas of stookolie) condenseert de waterdamp die vrijkomt bij de verbranding van gas of olie en wint deze terug om het water in het circuit van de centrale verwarming te verwarmen.

consumentenakkoord

Bij de liberalisering van de energiemarkt werd door de regering een akkoord opgesteld met als titel "De consument in de vrije elektriciteits- en gasmarkt". Het doel ervan is consumenten te beschermen tegen mogelijke misbruiken of misleidende informatie bij hun contacten met leveranciers.
Dit akkoord werd ondertekend door energieleveranciers, vertegenwoordigers van consumentenorganisaties en regulerende instanties, en ook door minister Freya Van Den Bossche, die destijds verantwoordelijk was voor consumentenbescherming.
Het werd in 2004 gesloten en is sindsdien herhaaldelijk gewijzigd, steeds met als doel de consument de best mogelijke bescherming te bieden.

contract

Voor de levering van elektriciteit en/of gas biedt TotalEnergies je verschillende soorten contracten, zo gepersonaliseerd mogelijk, met een zo nauwkeurig mogelijk berekend tarief en digitale tools om je dagelijks te ondersteunen. Klik hier om een offerte te ontvangen.

contractjaar

Een contractjaar is de periode van 12 opeenvolgende maanden die begint te lopen op de datum waarop het contract ingaat.

convectie

Convectie is het transport van warmte via een vloeistof door een reeks interne bewegingen. Een concreet voorbeeld is de verticale beweging van lucht, naar boven en naar beneden, die je kan zien bij een radiator: de warmere, lichtere lucht stijgt, terwijl de koudere lucht daalt, waardoor een luchtcirculatie ontstaat die de ruimte verwarmt.

COP

Voor warmtepompen wordt de prestatiecoëfficiënt (COP) toegepast: deze geeft het rendement van de pomp aan (de geproduceerde warmte) in verhouding tot de verbruikte energie.

creditnota

Een creditnota is een boekhoudkundig document waarin een schuldeiser zich ertoe verbindt een bepaald bedrag aan zijn schuldenaar terug te betalen of afstand doet van een deel van zijn schuldvordering. TotalEnergies kan je daarom een creditnota sturen als het totaalbedrag van je maandelijkse voorschotten (de bedragen die je al hebt betaald) hoger is dan het bedrag dat op je jaarlijkse regularisatiefactuur staat vermeld. Het is als het ware een "factuur in je voordeel".

CREG

De Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) is het federale organisme voor de regulering van de elektriciteits- en aardgasmarkt in België. De taak van de CREG is ervoor te zorgen dat de belangen van de consumenten worden gerespecteerd, maar ook dat de markttoestand het algemeen belang beoogt en aansluit bij het algemene energiebeleid. Daarnaast adviseert ze ook de overheden.

CWaPE

De CWaPE, de Waalse Energiecommissie, is de Waalse regulator voor de elektriciteits- en gasmarkt. Haar taak bestaat erin de overheden te adviseren maar ook toezicht en controle uit te oefenen op marktpraktijken.