Overslaan en naar de inhoud gaan
Zoek op eerste letter

r

radiator met warmteoverdrachtsvloeistof

Dit type elektrische radiator maakt gebruik van een warmteoverdrachtsvloeistof, d.w.z. een vloeistof die warmte transporteert. Deze vloeistof, die wordt verwarmd door een elektrische weerstand, geeft vervolgens continu warmte af aan de radiator, zodat er een zachte, constante en gelijkmatige temperatuur in de hele kamer blijft hangen.

radon

Radon is een radioactief gas afkomstig van uranium dat in de ondergrond in België aanwezig is in veranderlijke hoeveelheden naargelang de geologische eigenschappen. Het kan woningen binnendringen via scheuren, voegen tussen muren, kruipruimtes, perforaties in vloerplaten, buitenlucht of sanitair water. In de open lucht wordt radon snel verdund, maar in een afgesloten ruimte kan de concentratie aanzienlijk oplopen en schadelijk zijn voor de gezondheid. Als je de radonconcentratie in je woning wil kennen, kan je een radontest bestellen via de website https://radonactie.be/home.

RE

RE (of hernieuwbare energie) is energie die wordt opgewekt uit bronnen die zich op natuurlijke wijze voortdurend vernieuwen, in een hoger tempo dan hun verbruik.

recirculatiepomp

Een recirculatiepomp - ook recyclagepomp genoemd - wordt gebruikt om het gekoelde water uit de ketel of boiler via een extra leiding terug in het verwarmingscircuit of de boiler te sturen.
Dit systeem beperkt het warmteverlies en zorgt er in het geval van sanitair warm water voor dat warm water snel beschikbaar is via deze "sanitaire kring".

recyclagepomp

Een recyclagepomp – ook recirculatiepomp genoemd – wordt gebruikt om het gekoelde water uit de ketel of boiler via een extra leiding terug in het verwarmingscircuit of de boiler te sturen.
Dit systeem beperkt het warmteverlies en zorgt er in het geval van sanitair warm water voor dat warm water snel beschikbaar is via deze "sanitaire kring".

regeling

De regeling is een systeem om de kamertemperatuur op een gekozen waarde vast te zetten door de temperatuur van het verwarmingswater in te stellen naargelang de buitentemperatuur.

regelmodule

De regelmodule voor luchtstroom wordt gebruikt om de afgevoerde of aangevoerde lucht in een ventilatie-, airconditionings- of luchtbehandelingssysteem af te stellen, zodat de luchtstroom stabiel blijft ongeacht de drukveranderingen.

regionaal beschermde klant

Het statuut van een regionaal beschermde klant is bedoeld om mensen te ondersteunen die moeite hebben om hun elektriciteits- en/of gasfactuur te betalen. Naast de federaal beschermde klanten kan elk gewest zijn eigen categorie of categorieën beschermde klanten bepalen, de zogenaamde "regionaal beschermde klanten".
• Wallonië: het Waals Gewest erkent consumenten met schulden en hun gezinsleden die in het Waals Gewest wonen als regionaal beschermde klanten. Als consumenten met schulden worden beschouwd:
o begunstigden van een door een OCMW genomen beslissing tot educatieve begeleiding van financiële aard,
o begunstigden van een schuldbemiddeling met een OCMW of een erkende schuldbemiddelaar
o begunstigden van een collectieve schuldenregeling.
• Brussel: om in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in aanmerking te komen voor het statuut van regionaal beschermde klant moet je aan de volgende vier voorwaarden voldoen:
o een schuld hebben bij je energieleverancier
o een ingebrekestelling hebben ontvangen van je elektriciteits- en/of gasleverancier
o inwoner zijn van Brussel
o het gezinsinkomen mag een bepaald inkomensplafond niet overschrijden.
• Vlaanderen : in Vlaanderen worden rechthebbenden op het sociaal tarief beschouwd als beschermde klanten.

regularisatie

Op de regularisatiefactuur wordt je elektriciteits- en/of gasverbruik gedurende een bepaalde periode berekend. Wij berekenen het verschil tussen wat wij je in de loop van het jaar onder de vorm van voorschotten hebben gefactureerd en je werkelijke verbruikskosten.
Naargelang het geval ontvang je een factuur of een creditnota. Dit is ook een gelegenheid om je voorschotbedrag aan te passen zodat het beter afgestemd is op je werkelijke verbruik.

regulator

De regulator is een organisme dat verantwoordelijk is voor de regulering van en het toezicht op de energiemarkt. Hij ziet toe op de naleving van het wettelijk kader en de regelgeving, en op de goede werking van de elektriciteits- en aardgasmarkten.
In Wallonië is de regulator de CWaPE, in Vlaanderen de VREG en in Brussel Brugel.

rendement

Het rendement van een verwarmingsinstallatie is de verhouding tussen de energie die ze verbruikt en de warmte-energie die ze levert via de warmtestralers in de woning.
Op dezelfde manier is het rendement van een zonnepaneel de verhouding tussen de ontvangen zonne-energie en de geproduceerde elektriciteit.

rijk gas

Rijk gas is een aardgas met een hoge calorische waarde.