Overslaan en naar de inhoud gaan
Zoek op eerste letter

v

vaste term

De tarieven voor energiedistributie bestaan uit een vaste term en een proportionele term. De vaste term omvat het tarief voor de distributiekosten, de proportionele term de tarieven voor het beheer van het systeem, de openbare dienstverplichtingen en de belastingen en heffingen.

vastgoedbeheerder

Een vastgoedbeheerder is verantwoordelijk voor de betreffende goederen. Hij behartigt de belangen van de eigenaar en voert alle taken uit die verband houden met zijn functie: juridisch, commercieel, technisch en financieel.

veelgestelde vragen

FAQ staat voor "Frequently Asked Questions", d.w.z. de "veelgestelde vragen". De rubriek FAQ – op een website bijvoorbeeld – heeft als doel deze vragen te beantwoorden en biedt een snelle eerste online klantenservice.

verbruik

Het verbruik is de hoeveelheid elektriciteit of gas die wordt gebruikt (verbruikt). Deze hoeveelheid wordt geregistreerd door de meter en wordt uitgedrukt in kilowattuur (kWh).

verdeelmeter

Een verdeelmeter, ook wel individuele meter genoemd, is specifiek voor elke woning: hij meet het werkelijke verbruik (van elektriciteit, water, enz.) dat specifiek is voor deze accommodatie.

verdeelschakelaar

De verdeelschakelaar (of mini-stroomonderbreker) dient om een elektrische kring en de daarop aangesloten apparaten te beschermen: in geval van overbelasting of kortsluiting onderbreekt hij de stroom naar de betreffende kring.

vermogensbegrenzer

Een vermogensbegrenzer is een technisch apparaat dat het elektrische vermogen van een elektriciteitsmeter beperkt tot 2300 watt.
Als je in Wallonië over een budgetmeter of een prepaid communicerende meter beschikt, is het mogelijk om deze minimumlevering van elektriciteit te activeren als je saldo en je noodkrediet op zijn en je je meter niet onmiddellijk kan herladen. De aanvraag om je vermogensbegrenzer te activeren, stuur je naar je OCMW en het OCMW zal deze doorsturen naar je distributienetbeheerder.

verticaal kanaal

Deze geïsoleerde buis wordt gebruikt om vervuilde lucht van een ventilatieschacht naar buiten te leiden, en/of om de verticale afstand tot het ventilatiesysteem te overbruggen. Het kan binnen of buiten een gebouw worden geïnstalleerd.

vloerverwarmingscollector

Het is het centrale element van een vloerverwarmingssysteem: het regelt de toevoer van warm water naar alle buislussen van het vloerverwarmingssysteem en leidt het koude water dat al gebruikt is om de ruimte te verwarmen. Het zorgt ook voor de isolatie van de vloer.

vluchtige organische stoffen (VOS)

Vluchtige organische stoffen (VOS), die met name koolstof en waterstof bevatten, zijn emissies afkomstig van raffinage, verdamping van niet-verbrande organische oplosmiddelen, enz. Ze kunnen ook worden uitgestoten door planten of bepaalde gistingen.
Zij hebben gemeen dat zij snel verdampen en zich dichtbij of ver van hun emissieplaats verspreiden. Samen met stikstofoxiden zijn zij precursoren van ozon en broeikasgassen.

vochtigheidsgevoelig

Een vochtigheidsgevoelige GMV (gecontroleerde mechanische ventilatie) is een ventilatiesysteem met enkele stroom dat reageert op druk en de luchtstroom aanpast aan de vochtigheidsgraad in de ruimte.

voeler voor buitentemperatuur

De buitenvoeler regelt de watertemperatuur in de verwarmingsinstallatie naargelang de buitentemperatuur en meet, registreert en geeft de temperatuurschommelingen door aan het regelsysteem van de ketel of de warmtepomp.

volt

Volt is een eenheid voor elektromotorische kracht en potentiaalverschil tussen twee bepaalde punten op een geleider waardoor een constante stroom van 1 ampère vloeit met een thermische energie van 1 watt. Volt wordt voorgesteld met het symbool V.

voorschot

Het voorschot is een voorschot op je jaarafrekening. Dit is een vast bedrag dat je elke maand betaalt op basis van een schatting van je energieverbruik voor een heel jaar.
De voorschotten die je hebt betaald worden dus afgetrokken van het bedrag van je regularisatiefactuur, die wordt berekend op basis van je werkelijke jaarlijkse verbruik.
Vergeet niet dat je je voorschot kan aanpassen aan je werkelijke situatie; dit doe je door je meterstanden in te voeren in je Persoonlijke klantenzone.

VOS

Vluchtige organische stoffen (VOS), die met name koolstof en waterstof bevatten, zijn emissies afkomstig van raffinage, verdamping van niet-verbrande organische oplosmiddelen, enz. Ze kunnen ook worden uitgestoten door planten of bepaalde gistingen.
Zij hebben gemeen dat zij snel verdampen en zich dichtbij of ver van hun emissieplaats verspreiden. Samen met stikstofoxiden zijn zij precursoren van ozon en broeikasgassen.

VREG

De VREG is de regulerende instantie voor de elektriciteits- en gasmarkt in Vlaanderen.