Overslaan en naar de inhoud gaan
Zoek op eerste letter

d

dagtarief

Als je een tweevoudige meter hebt die een onderscheid maakt tussen je elektriciteitsverbruik overdag, 's nachts en in het weekend, betaal je een ander bedrag voor deze twee soorten verbruik. Het dagtarief (ook wel ‘piektarief’ genoemd), dat hoger is dan het nachttarief, geldt op werkdagen, meestal van 7 tot 22 uur.

daluren (HC)

Voor het elektriciteitsverbruik lopen de daluren (tweevoudige meter) van 22 tot 7 uur op weekdagen van vrijdag 22 tot maandag 7 uur in het weekend.

debiet van de meter

Het debiet van een meter is de hoeveelheid (bv. gas) die per tijdseenheid (bv. per uur) via deze meter passeert.

deurwaarder

Als, ondanks onze herinneringsbrieven, een of meerdere facturen onbetaald blijven, wordt het dossier doorgegeven aan en beheerd door een incassobureau dat een deurwaarder inschakelt om onze schuld te innen.

dimensionering

Het dimensioneren van een installatie betekent het bepalen van het optimale vermogen voor de behoeften, en dus van de apparatuur die daarvoor nodig is.
Voorbeelden:
- fotovoltaïsche installatie: het aantal panelen, het vermogen van de omvormer, enz.;
- centrale verwarming: het type en het vermogen van de ketel, het aantal radiatoren, enz.;
- warmtepomp: het vermogen.

distributienetbeheerder (DNB)

De taak van de beheerder van het energiedistributienet (DNB) is het onderhouden, exploiteren en ontwikkelen van het energiedistributienet. Hij voorziet producenten en leveranciers van alle apparatuur (kabels, leidingen) die nodig is om elektriciteit en gas tot bij de eindgebruiker te brengen.

domiciliëring

Een domiciliëring is een machtiging die de klant aan zijn bank geeft om namens hem verschuldigde bedragen (bijvoorbeeld aan zijn energieleverancier) te betalen door zijn rekening te debiteren.
Met een domiciliëring hoef jij je geen zorgen te maken dat je facturen tijdig betaald zijn: je bank zorgt ervoor.

domotica

Onder domotica wordt verstaan een geheel van op afstand bediende installaties, technieken en apparatuur om het comfort, de veiligheid en de communicatie in een woning automatisch te beheren.

droge weerstand

In een elektrische radiator met droge inertie komt de elektrische weerstand in aanraking met een vaste verwarmingskern (metalen of vuurvast opslagmateriaal) om deze te verwarmen.
Bij een inertieradiator met vloeistof is de verwarmingskern een warmteoverdrachtsvloeistof waarin de weerstand rechtstreeks is ondergedompeld.

duurzame ontwikkeling

Volgens de definitie van de VN is 'duurzame ontwikkeling een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen'.