Overslaan en naar de inhoud gaan
Zoek op eerste letter

f

FEBEG

FEBEG (Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven) vertegenwoordigt de producenten van elektriciteit, de handelaars en leveranciers van elektriciteit en gas, evenals de laboratoria in de elektriciteits- en gassector.

federaal beschermde klant

Het statuut van een federaal beschermde klant is bedoeld om mensen te ondersteunen die moeite hebben om hun elektriciteits- en/of gasfactuur te betalen. Er zijn 4 categorieën federaal beschermde klanten:
- personen die een uitkering krijgen van het OCMW
- personen die een uitkering krijgen van de Algemene Directie Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid
- personen die een uitkering krijgen van de Federale Pensioendienst
- personen die in sociale woningen wonen die met aardgas worden verwarmd via een gemeenschappelijke ketel.
- De federale regering heeft besloten om tijdelijk het statuut van federaal beschermde klant toe te kennen aan personen die de verhoogde tegemoetkoming (BIM) krijgen.

federale bijdrage

De federale bijdrage of energiebijdrage was een toeslag die tot 31/12/2021 werd geheven op de verbruikte hoeveelheid elektriciteit en aardgas ter financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en de controle op de elektriciteits- en aardgasmarkt. Sinds 01/01/2022 is deze bijdrage vervangen door een bijzondere accijns op elektriciteit en een bijzondere accijns op aardgas.

Fluvius

Fluvius is de distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas in Vlaanderen.

Fluxys

Fluxys is de onafhankelijke beheerder van het vervoersnet voor aardgas onder hoge druk, de opslaginfrastructuur voor aardgas en de LNG-terminal in Zeebrugge.

fossiele brandstof

Een fossiele brandstof is een brandstof met een hoge concentratie koolstof, zoals steenkool, olie en aardgas. Deze brandstoffen worden "fossiele brandstoffen" genoemd omdat zij afkomstig zijn van de omzetting van organisch materiaal dat gedurende verscheidene miljoenen jaren in de grond begraven zat.

fotovoltaïsch paneel

Een fotovoltaïsch paneel is een apparaat dat bestaat uit fotovoltaïsche cellen die zonnestraling omzetten in elektrische energie.

fotovoltaïsche cel

Een fotovoltaïsche cel is een elektronisch component dat licht (van de zon) opvangt en omzet in elektriciteit door middel van het "fotovoltaïsch" effect, een natuurkundig verschijnsel dat specifiek is voor dit type halfgeleidermateriaal.

fotovoltaïsche elektriciteit

Deze elektriciteit wordt opgewekt door panelen die de energie van het zonlicht opvangen en omzetten in elektrische stroom.