Overslaan en naar de inhoud gaan
Zoek op eerste letter

a

aankoopgroep

Een aankoopgroep bestaat uit een groot aantal gezinnen die samen energie aankopen tegen een voordelig tarief, waarover zij met een energieleverancier onderhandelen.

aansluitingspunt

Een aansluitings- of leveringspunt verwijst naar het aansluitingspunt op het distributie- of transmissienet van de installatie waarlangs de elektriciteit wordt geïnjecteerd of de fysieke plaats van het punt waar de aansluiting op het distributienet zich bevindt.

aansluitingsvergoeding

De aansluitingsvergoeding voor elektriciteit en gas is een kost die aan het Energiefonds van het Waalse Gewest wordt betaald. Dit fonds wordt gebruikt voor de financiering van de CWaPE (Waalse Energiecommissie), acties voor milieubescherming, de bevordering van hernieuwbare energie en sociale energiebegeleiding door de OCMW's. Deze vergoeding bestaat alleen in Wallonië.

aardgas

Aardgas is een fossiele brandstof die bestaat uit een mengsel van gasvormige koolwaterstoffen - voornamelijk methaan - die van nature voorkomen in bepaalde poreuze gesteenten.

aarding

De aarding dient om de elektrische stroom die uit een geleidend (metalen) element, een apparaat of een elektrische installatie zou ontsnappen, af te leiden naar de aarde. De massa van de aarde kan deze stroom immers doen wegvloeien. De aarding is dan ook een essentieel onderdeel van de beveiliging van de elektrische installatie, omdat ze bescherming biedt tegen risico's op elektrocutie.

aardlekschakelaar

De aardlekschakelaar reageert op verschillen in elektrische intensiteit tussen de fase en de nul geleider van een elektrische installatie (stroomlek): als hij dit soort verschillen detecteert, onderbreekt hij de stroom naar de hele installatie, waardoor ongevallen en brand worden voorkomen.

aardwarmtewisselaar

Een aardwarmtewisselaar wordt gebruikt om verse lucht te verwarmen of af te koelen voordat deze de woning binnenkomt via ondergrondse buizen. Deze natuurlijke warmtewisselaar wordt een Canadese put genoemd als hij wordt gebruikt om de woning te verwarmen, en een Provençaalse put als hij wordt gebruikt om de woning te koelen.

accumulatieboiler

Een accumulatieboiler – ook cumulus of boiler genoemd – is een tank die sanitair warm water produceert en opslaat en het vervolgens opnieuw verdeelt via de kranen in je woning. Dit betekent dat je op elk moment van de dag meteen warm water hebt.

ampère

De ampère is de meeteenheid voor elektrische stroomsterkte. We kunnen het ook hebben over stroomsnelheid, d.w.z. de snelheid en de hoeveelheid elektriciteit die per tijdseenheid door een materiaal stroomt. Ampère wordt voorgesteld met het symbool A.

atmosferische brander

Een atmosferische brander is een gasgestookte ketelbrander waarin het onder druk geleverde gas wordt gemengd met niet-gepulseerde lucht (bijvoorbeeld door een ventilator). De lucht wordt niet aangevoerd door een ventilator: dit is dus een heel geruisloze brander.

Atrias

Atrias is een platform voor de uitwisseling van energiegegevens tussen distributienetbeheerders, energieleveranciers en regionale regulatoren.
Atrias, dat een initiatief is van de vier grootste distributienetbeheerders van België (Fluvius, ORES, Sibelga en RESA) werd opgericht in 2011 en ondersteunt de ontwikkeling van de vrije Belgische energiemarkt op distributieniveau en speelt een sleutelrol bij het verstrekken van informatie.

attest BIM

Het BIM-statuut wordt je toegekend door je ziekenfonds. Daar moet je dus je aanvraag voor een certificering indienen. Vergeet niet dat je met het BIM-statuut (begunstigde van de verhoogde tegemoetkoming) kan genieten van een betere terugbetaling van je ziektekosten, en dus minder moet betalen voor je doktersbezoeken, geneesmiddelen, ziekenhuiskosten, enz. Onrechtstreeks geeft het BIM-statuut je ook recht op het sociale energietarief, waardoor je voordelige tarieven op je elektriciteits- en gasfactuur geniet.

attest sociaal tarief

Het sociaal tarief voor energie wordt in de meeste gevallen automatisch toegekend. Het is echter mogelijk dat je een papieren attest nodig hebt om naar je energieleverancier te sturen om van dit sociale tarief te kunnen genieten. Met dat attest bewijs je dat jij of een lid van je gezin behoort tot een categorie van rechthebbenden op het sociaal tarief.
Naargelang de categorie waartoe je behoort, moet je het attest aanvragen bij een van de volgende bevoegde sociale instellingen:
- Het OCMW van je gemeente
- De FOD Sociale Zekerheid, Algemene directie Personen met een handicap
- Het Agentschap Zorg en Gezondheid (Zorgkas, alleen in Vlaanderen)
- De Federale Pensioendienst
- Iriscare
- AVIQ.
Surf voor meer informatie naar de website van de FOD Economie.