Overslaan en naar de inhoud gaan
Zoek op eerste letter

e

EAN

De EAN-code (European Article Numbering) is het unieke identificatienummer van je gas- of elektriciteitsmeter. Deze code is uniek voor elk leveringspunt van gas of elektriciteit, bestaat uit 18 cijfers en begint met 5414.

EAN-code

De EAN-code (European Article Numbering) is het unieke identificatienummer van je gas- of elektriciteitsmeter. Deze code is uniek voor elk leveringspunt van gas of elektriciteit, bestaat uit 18 cijfers en begint met 5414.

ecologische voetafdruk

De ecologische voetafdruk, ook wel de milieuvoetafdruk genoemd, is een schatting van het aardoppervlak dat nodig is om de mensheid te onderhouden. Deze meet dus de druk die de mens op de planeet uitoefent.

einde van het contract

Een contract beëindigen betekent het contract opzeggen, verbreken. Bij TotalEnergies kan je je energiecontract op elk moment beëindigen, zonder verbrekingskosten.

elektriciteit

Elektriciteit - een van de vormen van energie - is het geheel van verschijnselen veroorzaakt door een elektrische lading. Ze wordt aangevoerd door de distributienetbeheerder, geleverd door de leverancier en door de klant gebruikt om zijn verschillende elektrische apparaten te doen werken.

elektrisch verdeelbord

Het elektrische paneel, of elektrisch verdeelbord, is een kast die de aansluitingen groepeert van de elektrische circuits die de verschillende ruimten in het gebouw van stroom voorzien. Het bord krijgt elektriciteit van de meter en herverdeelt deze over elke elektrische kring.
Het is voorzien van beveiligingsinrichtingen (aardlekschakelaar, verdeelschakelaars, enz.) en beheermodules voor de installatie zoals teleruptoren, dag-/nachtschakelaars, programmaklokken, enz.

elektrische auto

Een elektrische auto is een voertuig dat wordt aangedreven door een of meer elektromotoren, gevoed door een accumulatorbatterij.

elektrische geleider

Een elektrische geleider is een materiaal dat elektrische stroom geleidt, zoals koper, ijzer, grafiet, water, enz.

elektrische generator

Een elektrische generator is een apparaat waarmee je elektriciteit uit mechanische energie kan opwekken.

elektrische inertieradiator

Een elektrische inertieradiator verwarmt door straling en verspreidt een constante en homogene warmte in de ruimte, waardoor plotselinge temperatuurschommelingen worden vermeden. Hij wordt "inert" genoemd omdat hij na uitschakeling warmte blijft verspreiden.

elektrische spanning

Elektrische spanning, die wordt uitgedrukt in volt, staat voor de stroom van een elektrisch veld langs een stroomkring. Ze wordt gebruikt om de maximumstroom van een apparaat of toestel te meten.

elektrische straler

Een elektrische warmtestraler is een onderdeel van het verwarmingssysteem dat door elektriciteit wordt aangedreven en waarmee warmte in de ruimte kan worden verspreid: elektrische radiatoren en convectoren zijn elektrische warmtestralers.

elektrische vloerverwarming (EVV)

Elektrische vloerverwarming (EVV) is een vloerverwarmingssysteem dat bestaat uit een elektrische verwarmingskabel die onder het gehele vloeroppervlak van de ruimte loopt, in een zwevende dekvloer die over een thermische isolatie is gegoten.

elektrisering

Elektrisering is een elektrische stroomdoorgang door het (menselijk) lichaam met min of meer ernstige verwondingen tot gevolg. Niet te verwarren met elektrocutie, dat verwijst naar elektrisering met de dood tot gevolg.

elektrolyse

Elektrolyse is een chemisch ontledingsproces dat door een elektrische stroom wordt veroorzaakt.

Elia

Elia is een van de beheerders van het elektriciteitsdistributienet in België. Het vormt de schakel tussen energieproductie en -gebruik. Het is dus een energiedrager.

energiebijdrage

De energiebijdrage of federale bijdrage was een toeslag die tot 31/12/2021 werd geheven op de verbruikte hoeveelheid elektriciteit en aardgas ter financiering van sommige openbare dienstverplichtingen en van de kosten verbonden aan de regulering van en de controle op de elektriciteits- en aardgasmarkt. Sinds 01/01/2022 is deze bijdrage vervangen door een bijzondere accijns op elektriciteit en een bijzondere accijns op aardgas.

energiemanager

Een energiemanager is een apparaat waarmee je het elektriciteitsverbruik kan optimaliseren door rekening te houden met verschillende parameters (leefgewoonten, tijdvensters voor verwarming en warmwaterproductie, enz.) en de gekozen tariefopties.

energiemix

De energiemix verwijst naar de combinatie van verschillende energiebronnen waaruit onze elektriciteit wordt opgewekt. In België bestaat deze voornamelijk uit kernenergie, daarna uit gas, vervolgens uit zonne-energie en ten slotte uit wind (onshore en offshore).

energieneutraal gebouw

Een energieneutraal gebouw is een gebouw met een isolatieniveau ("K-niveau") van minder dan 15, dat ook de nodige energie voor zijn eigen verbruik produceert via zonnepanelen, een warmtepomp, enz.

energieovernamedocument (EOD)

Het energieovernamedocument (EOD) is een formulier dat moet worden ingevuld wanneer iemand de levering van gas en/of elektriciteit op zijn naam overneemt, in geval van een verhuis, verkoop, scheiding of overlijden. De oude en nieuwe bewoners vullen hun contactgegevens en de meterstand(en) in, ondertekenen het document en sturen het naar hun energieleverancier.

energievergelijker

Verschillende websites tonen de aanbiedingen van verschillende energieleveranciers op de markt. Hierdoor kan je de gas- en elektriciteitsprijzen van verschillende energieleveranciers in België vergelijken zonder dat je elke website hoeft te bezoeken.

energieverlies

Energieverlies van een gebouw is het energieverlies (nodig om het te koelen of te verwarmen) dat te wijten is aan een gebrek aan isolatie en/of een overmatige luchtcirculatie.

energiezuinig gebouw

Een energiezuinig gebouw is, zoals de naam al zegt, een gebouw waarvan het energieverbruik lager is dan dat van een standaardgebouw dankzij een goede isolatie. In België wordt een gebouw als "energiezuinig" beschouwd wanneer het isolatieniveau (het "K"-niveau) minder dan 30 bedraagt.

enkelvoudige meter

De enkelvoudige meter is een elektriciteitsmeter waarvoor het tarief altijd hetzelfde is, of je nu overdag of 's nachts elektriciteit gebruikt.

EPB (energieprestatie van gebouwen)

Het EPB-certificaat (energieprestatie van gebouwen) is als het ware een energie-identiteitskaart van een gebouw. Het wordt afgeleverd na evaluatie van de energieprestaties volgens een vastgestelde berekeningsmethode. Met dit certificaat kunnen verschillende gebouwen met elkaar worden vergeleken qua theoretisch energieverbruik.

EV

EV staat voor "Electric Vehicle", of "elektrisch voertuig" in het Nederlands. Dit type voertuig wordt aangedreven door een of meerdere elektromotoren, gevoed door een accumulatorbatterij.

exclusieve nachtmeter

De exclusieve nachtmeter wordt gebruikt om het nachtelijk verbruik van je elektrische accumulatieverwarming of boiler te berekenen. Hij is altijd gekoppeld aan een (enkelvoudige of tweevoudige) hoofdmeter.

expansieventiel

Het expansieventiel bevindt zich tussen de compressor en de verdamper van een warmtepomp en is een mechanisme dat dient om de druk van het koelmiddel dat uit de compressor komt te verminderen. Op die manier is de doorstroming van de vloeistof optimaal wanneer deze wordt toegelaten tot de verdamper en kan de pomp goed werken.