Overslaan en naar de inhoud gaan
Moet ik een nieuw contract afsluiten om het injectietarief te genieten?

Moet ik een nieuw contract afsluiten om het injectietarief te genieten?

In het kort

Als je een residentiële klant bent, hoef je geen injectiecontract af te sluiten voor je nieuwe installatie van zonnepanelen, wij activeren zelf het tarief.

Heb je een leveringscontract voor elektriciteit bij TotalEnergies en heb je net zonnepanelen op je woning geïnstalleerd? Je hoeft geen contract af te sluiten voor het injectietarief: wij activeren automatisch het tarief waar je recht op hebt zodra we de informatie over je fotovoltaïsche installatie ontvangen van je distributienetbeheerder.

Hoeveel bedraagt het injectietarief?

De prijs waartegen wij de door jou geproduceerde en op het net geïnjecteerde overtollige elektriciteit terugkopen, is de prijs op de tariefkaart bij de ondertekening of op de tariefkaart 3 maanden vóór je verlenging, in het geval van een verlenging.

Tip : ga naar Mijn klantenzone voor meer informatie over je injectietarief.

Afbeelding
contrats-nl

 

Een speciale situatie: Wallonië

Is je woning in Wallonië gelegen? Het injectietarief van het systeem met een Gedwongen Commercialisering van de Injectie is in werking getreden op 01/01/2024. De terugleververgoeding voor je overtollige elektriciteit varieert naargelang je situatie:

 • Je hebt een zonnepanelen en een leveringscontract van vóór 2024
  Je behoudt het tarief dat is gekoppeld aan het compensatiesysteem, tenzij je wilt overstappen naar het systeem Gedwongen Commercialisering van de Injectie. In het laatste geval is de ”Tariefkaart Injectie Wallonië” van januari 2024 van toepassing.
 • Je hebt een leveringscontract van vóór 2024 en je installeert je zonnepanelen na januari 2024
  De datum waarop het injectiecontract wordt ondertekend, bepaalt welke tariefkaart wordt toegepast. Dus als je bijvoorbeeld je contract in januari 2024 ondertekent, is de '”Tariefkaart Injectie Wallonië” van januari 2024 van toepassing tot de volgende verlenging. Bij deze verlenging passen we de tariefkaart injectie van 3 maanden vóór de startdatum van het contract toe.
 • Je had een leveringscontract van vóór 2024, maar je verlengt het in 2024 en je installeert zonnepanelen na januari 2024
  De Tariefkaart Injectie Wallonië” van 3 maanden vóór de verlengingsdatum van je contract is van toepassing.
 • Je installeert zonnepanelen en tekent een contract bij ons na januari 2024
  De ”Tariefkaart Injectie Wallonië” voor de maand waarin het contract wordt ondertekend, is van toepassing.
Afbeelding
contrats-fr

Une particularité : la Wallonie

Votre habitation est située en Wallonie ? Le régime CCI (Commercialisation Contrainte de l’Injection) tarif d’injection est entré en vigueur le 01/01/2024. Le prix de rachat de votre électricité excédentaire injectée sur le réseau varie selon votre situation :

 • Vous disposez d’une installation solaire et d’un contrat de fourniture datant d’avant 2024

  Vous conservez le tarif lié au régime de compensation sauf si vous souhaitez passer en régime CCI. Dans ce dernier cas, c’est la "carte tarifaire d’injection Wallonie" de janvier 2024 qui s’appliquera.

 • Vous disposez d’un contrat de fourniture datant d’avant 2024 et vous installez vos panneaux solaires après janvier 2024

  C’est la date de signature du contrat pour l’injection qui détermine la carte tarifaire appliquée. Ainsi par exemple, si vous signez votre contrat en janvier 2024, c’est la "carte tarifaire d’injection Wallonie" de janvier 2024 qui s’appliquera et ce jusqu'au prochain renouvellement. Lors de ce renouvellement, nous appliquerons la carte tarifaire d’injection datant de 3 mois avant la date de début du contrat.

 • Vous disposiez d’un contrat de fourniture datant d’avant 2024 mais vous le renouvelez en 2024, et vous installez des panneaux solaires après janvier 2024

  C’est la "carte tarifaire d’injection Wallonie" de 3 mois avant la date du renouvellement de votre contrat qui s’applique.

 • Vous installez des panneaux solaires et vous signez avec nous un contrat après janvier 2024

  C’est la "carte tarifaire d’injection Wallonie" du mois de la signature du contrat qui s’applique.

Nog steeds hulp nodig?

Neem contact met ons op