Overslaan en naar de inhoud gaan

Daar komt onze energie vandaan! 

Om energie op te wekken, maken we bij TotalEnergies gebruik van verschillende hernieuwbare energiebronnen. Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen, waterkracht, wind, biomassa …

Wie voor Pixel of Pixel Next kiest, krijgt groene en duurzame elektriciteit. 

Daarnaast hebben we ook een energiemix voor wie van het goedkoopste tarief wil genieten. Dit doe je door Pixie Pro te selecteren. 

Ik ontdek het aanbod

Afbeelding
Sustainable Energy

Wie zijn onze producenten?

Onze groenestroomproducenten verschillen heel hard van elkaar. Maar ze hebben wel iets gemeen. Het zijn meestal lokale bedrijven, bij jou in de buurt.

Ze laten ons toe om Pixel- en Pixel Next-klanten groene en duurzame elektriciteit aan te bieden tegen een scherpe prijs.

In 2021 hebben we bijvoorbeeld een leveringscontract ondertekend met het windmolenpark van Rentel, het op twee na grootste windmolenpark in België. De hoeveelheid groene elektriciteit van deze leverancier is het equivalent van 362.000 ton CO2-uitstoot.

Zo zijn Pixel- en Pixel Next-klanten de komende 15 jaar zeker van al dan niet Belgische groene elektriciteit.

Windenergie

Windenergie is het resultaat van de omzetting van wind in elektriciteit. Deze energie wordt rechtstreeks naar het distributienet gestuurd, zonder transport.

Waterkrachtenergie

Waterkrachtenergie is elektriciteit geproduceerd door turbines op waterlopen (stuwdammen, stromen of rivieren).

Biomassa

Om dit soort elektriciteit op te wekken, gebruiken we grondstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong.

Warmtekrachtkoppeling

Naast de geproduceerde elektriciteit wordt ook de vrijgekomen warmte gerecupereerd en gebruikt.

Energie uit afval

Dit is het recupereren van energie die vrijkomt tijdens afvalverbranding.

Zonne-energie

Dit is de omzetting van zonnestralen in elektrische energie. Deze elektriciteit kan rechtstreeks gebruikt worden of geïnjecteerd worden op het net.

TotalEnergies presenteert haar eerste batterijpark in België en zet verder in op elektrificatie van haar activiteiten

Naast de levering van energie uit hernieuwbare bronnen, is TotalEnergies ook een geëngageerde speler in de productie en opslag van groene elektriciteit, met een aantal initiatieven in België. Wij zijn bijvoorbeeld de exclusieve concessiehouder van de grootste stuwdam van België (Plate-Taille) en de concessiehouder voor 15 jaar van het offshore windmolenpark Rentel in de Noordzee. De productie van 1 TWh per jaar kan voorzien in de behoeften van 300.000 huishoudens. We zijn ook onze eigen bedrijfsterreinen aan het solariseren, zoals die in Schoten en Feluy. Onze batterijparken in Feluy en Antwerpen slaan respectievelijk 75 MWh en 25 MWh op, waarmee we 10.000 huishoudens van groene stroom voorzien.

Afbeelding
Parc de batteries de stockage d'électricité à Anvers en Belgique