Overslaan en naar de inhoud gaan

TotalEnergies investeert in duurzame energie, ook in België

De overstap naar hernieuwbare energie is cruciaal. Net daarom zetten we onze schouders bij TotalEnergies al jaren onder de energietransitie. We investeren – jaar na jaar – sterk in duurzame Belgische energie. Hieronder vind je verschillende initiatieven waarbij we betrokken zijn. Van windmolenparken en een  waterkrachtcentrale tot een batterijpark en duizenden laadpalen voor elektrische wagens.

Link symbol Kopieer link
Gekopieerd
Duurzame energie

Windmolenpark in Noordzee voorziet 300.000 gezinnen van groene stroom

TotalEnergies verdeelt sinds oktober 2020 gedurende 15 jaar exclusief de stroom die wordt opgewekt in het offshore windmolenpark Rentel. De 42 windturbines – op 34 kilometer voor de kust van Zeebrugge – hebben samen een capaciteit van 309 MW. Ze produceren jaarlijks zo’n 1 TWh aan lokale groene stroom. Dat is gelijk aan het jaarverbruik van zo’n 300.000 Belgische gezinnen en maar liefst 362.000 ton CO2 die niet in de atmosfeer terechtkomt. 

Naast dit offshore windmolenpark investeren we ook in windturbineparken op het land en in zonne-energieprojecten, samen goed voor nog eens 300 MW aan capaciteit.

Waterkrachtcentrale La Plate Taille: stuwmeer als batterij voor groene stroom

Ook water is een bron van duurzame energie. De stroming ervan drijft turbines in een stuwdam aan, en die zetten die waterkracht om in elektriciteit. Zo’n waterkrachtcentrale heeft een belangrijk voordeel ten opzichte van wind- en zonneparken, die afhankelijk zijn van het weer. De dam gebruikt het stuwmeer namelijk als een gigantische batterij om op elk moment groene stroom te leveren.

Zo werkt een waterkrachtcentrale

Wanneer er overschotten aan stroom op het net zijn (en de energieprijs laag is), wordt er water vanuit een lager gelegen spaarbekken naar een hoger gelegen spaarbekken gepompt. Wanneer er nadien onvoldoende hernieuwbare energie is (en de prijs stijgt), mag het water weer naar beneden stromen. Daarbij drijft het de turbines aan, die elektriciteit opwekken. Het proces opstarten duurt maar enkele minuten, dus een waterkrachtcentrale speelt snel in op schommelingen in vraag en aanbod, energieprijzen en -productie.

Goed voor 140 MW

TotalEnergies exploiteert de waterkrachtcentrale La Plate Taille. Die ligt aan de grootste stuwdam van België (tussen Charleroi en Chimay) en is de tweede grootste installatie voor elektriciteitsopslag in ons land, na de waterkrachtcentrale van Coo. De dam is 790 meter lang en heeft een capaciteit van 68 miljoen kubieke meter water. Vier pompeenheden hebben samen een productiecapaciteit van 140 MW, goed voor elektriciteit voor ruim 135.000 gezinnen op jaarbasis. Dankzij deze centrale leveren we grote hoeveelheden groene energie, ook als er geen zon of wind is.

Batterijpark met stroom voor 10.000 gezinnen

Niet alleen een stuwmeer dient als batterij om overschotten aan groene elektriciteit op te slaan. Ook … batterijen doen dat. De thuisbatterij is aan haar opmars bezig, maar batterijen kunnen ook op veel grotere schaal worden ingezet in een batterijpark. Wij starten met de bouw van zo’n installatie op de site van onze raffinaderij in de haven van Antwerpen. 40 containers met batterijen zullen samen een vermogen van 25 MW hebben en een capaciteit van 75 MWh. Dat is gelijk aan het dagelijkse verbruik van zo’n 10.000 gezinnen. 

Meer opslagcapaciteit = meer groene energie

Deze batterij-installatie moet eind 2024 operationeel zijn. Ze wordt aangesloten op het hoogspanningsnet en zal mee helpen om dat net in balans te houden bij schommelingen in vraag. Daarnaast maakt de opslagcapaciteit het mogelijk om meer groene energie ter beschikking te stellen van gebruikers én om verder te investeren in de productie van hernieuwbare energie. 

Samen voor een duurzamere toekomst

Kortom: naast voldoende productiecapaciteit zijn ook batterijen en energieopslag onmisbaar in de transitie naar hernieuwbare energie. Dankzij investeringen als deze zetten we bij TotalEnergies grote stappen richting een duurzamere toekomst. Voor gezinnen, ondernemers en de planeet.

Groot publiek laadnetwerk 

Het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaamse Gewest gunde in 2022 de installatie en uitbating van maar liefst 4.400 laadpalen in Vlaanderen aan TotalEnergies. De 22 kW-palen worden gevoed met 100% hernieuwbare stroom afkomstig uit windenergie. Een elektrische wagen met een gemiddelde batterij (60 kW), laadt dan voor 80% op in twee tot drie uur.

Ook in Wallonië

In juni 2023 zetten we onze schouders ook onder het eerste publieke oplaadnetwerk in Wallonië in Braine-l’Alleud. TotalEnergies zal daar 52 laadpunten installeren en exploiteren verspreid over heel de gemeente. Het publieke aanbod laadpalen tikt zo – samen met de verschillende laadmogelijkheden op bedrijventerreinen – vlot aan.

Lees hier ook hoe TotalEnergies zich wereldwijd inzet op het vlak van hernieuwbare energie

Lees meer