Overslaan en naar de inhoud gaan

Batterijpark in België slaat stroom voor 10.000 gezinnen op

De transitie naar hernieuwbare energie gaat ook gepaard met de nodige uitdagingen. Zo is er door het wisselvallige weer niet altijd evenveel zonne- of windenergie beschikbaar. De oplossing? Overschotten aan groene elektriciteit opslaan in batterijen om die later te gebruiken. Misschien doe jij dat al met een thuisbatterij. Maar batterijen zijn ook op veel grotere schaal in te zetten. Momenteel bouwen we in de haven van Antwerpen een batterijpark dat is aangesloten op het hoogspanningsnet en een capaciteit heeft die overeenkomt met het dagelijks verbruik van zo’n 10.000 gezinnen. Zo zorgen we ervoor dat er een groter aandeel hernieuwbare elektriciteit op het net wordt geplaatst en vangen we schommelingen in vraag beter op.

Link symbol Kopieer link
Gekopieerd
Un parc de batteries électriques TotalEnergies en Belgique

Ons grootste project voor energieopslag in België én Europa

We bouwen dit nieuwe batterijpark op de site van onze raffinaderij in de haven van Antwerpen. Het bestaat uit 40 containers met Intensium Max High Energy lithium-ionbatterijen van ons dochterbedrijf Saft: samen goed voor een vermogen van 25 MW en een capaciteit van 75 MWh. Dat komt overeen met het dagelijkse verbruik van zo’n 10.000 gezinnen. Het project in Antwerpen is daarmee meteen ons grootste project voor energieopslag in Europa. Eerder bouwden we al 4 batterijparken in Frankrijk, die samen een capaciteit van 130 MWh hebben. De installatie moet eind 2024 operationeel zijn en zal het Belgische en Europese hoogspanningsnetwerk ondersteunen door

  • stroompieken in het net af te vlakken, in het bijzonder in winterse piekperiodes,
  • stroomvoorziening te garanderen door actief mee te werken als reserve voor het net,
  • meer groene stroom in het net te injecteren.

 

Batterijen essentieel voor uitbouw hernieuwbare energie

Hernieuwbare energie is onmisbaar als antwoord op de ecologische en klimatologische uitdagingen waarmee we vandaag te maken krijgen. In België maken we voornamelijk gebruik van zonne- en windenergie. Maar de zon schijnt helaas niet altijd en de wind waait niet continu even krachtig. Op zulke momenten is er kans op een tekort in de energiebevoorrading of moet er minder duurzame stroom ingezet worden. Langs de andere kant kan er op bepaalde momenten ook meer groene stroom geproduceerd worden dan het net aankan. In dat geval moeten energieproducenten soms zelfs windmolens stilleggen: zonde van de energie die we mislopen. Er zijn dus fikse schommelingen in de beschikbaarheid van hernieuwbare energie. Grootschalige batterijinstallaties helpen om dit euvel te voorkomen: ze slaan stroom op en stellen ze later weer ter beschikking op het net. Op die manier spelen ze een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling en uitrol van groene elektriciteit. Dankzij batterijen leveren we meer duurzame stroom en maken we verdere investeringen in de productie van hernieuwbare energie mogelijk. Bijvoorbeeld in de ontwikkeling van parken met zonnepanelen en windmolens als aanvulling op ons windmolenpark in de Noordzee.

 

Energieopslag voor het distributienet van morgen

Daarnaast helpen batterijen om grote schommelingen in de vraag naar elektriciteit op te vangen. In de winter, bijvoorbeeld, zijn er stevige pieken. Ook het feit dat we steeds meer elektrische technieken in huis hebben, denk maar aan warmtepompen en laadpalen voor elektrische wagens, zorgt voor piekverbruik. Batterijinstallaties zijn flexibel in te zetten om op korte tijd veel stroom ter beschikking te stellen. Zo helpen ze de stroomvoorziening garanderen en zorgen ze ervoor dat het distributienet klaar is voor de komst van nieuwe technologieën. Met ons batterijenpark in Antwerpen dragen we in elk geval een flink steentje bij aan de verdere ontwikkeling van toekomstbestendige energie.