Overslaan en naar de inhoud gaan
Zoek op eerste letter

g

gecombineerd zonnesysteem (SSC)

Het gecombineerd zonnesysteem (SSC) is een systeem voor warmwaterproductie dat gebruik maakt van zonne-energie die via een zonne-installatie wordt opgevangen. In tegenstelling tot de zonneboiler wordt het warm water hier zowel voor het sanitair warm water als voor de centrale verwarming gebruikt.

gecontroleerde mechanische ventilatie

Gecontroleerde mechanische ventilatie (CMV) is een mechanisch apparaat dat zorgt voor de permanente verversing van de binnenlucht van een gebouw door toevoer van schone en frisse buitenlucht.

geleiding

Geleiding is de overdracht van warmte of elektriciteit van het ene punt naar het andere in een lichaam door een verschil in temperatuur of elektrisch potentiaal.

geleidingsvermogen

Het geleidingsvermogen van een materiaal verwijst naar het vermogen ervan om elektrische stroom vrij te geleiden.

gelijkstroom (DC)

Gelijkstroom (DC) is een elektrische stroom die continu met dezelfde intensiteit in een richting stroomt.

gemiddelde totale rendement

Het gemiddelde totale rendement van een verwarmingsinstallatie of zonnepaneel is de verhouding tussen de verbruikte/ontvangen energie en de opgewekte energie gedurende een bepaalde periode.

gemotoriseerd ventiel voor vloerverwarming

In een vloerverwarmingssysteem wordt een gemotoriseerd ventiel gebruikt om een kring van het buizennetwerk onder de vloer te voeden of te isoleren en zo de temperatuur te regelen via de circulatie en het debiet van het water.

geothermische warmtepomp

Een geothermische warmtepomp (WP) onttrekt warmte aan de grond en geeft die af aan het verwarmings- of ventilatiesysteem van een gebouw.

gereguleerd tarief

De gereguleerde tarieven zijn de taksen, bijdragen en vergoedingen die TotalEnergies je aanrekent, maar die zij volledig doorstort aan de betrokken entiteiten (distributienetbeheerder, federale bijdrage, aansluitingsvergoeding, bijdrage energiefonds).

geschatte meterstand

De meterstand wordt geschat door je distributienetbeheerder (DNB) indien hij geen toegang heeft gehad tot je meters en/of je hem je meterstanden niet hebt doorgegeven. Deze schatting is gebaseerd op de historiek van je energieverbruik. Voor gas wordt ook rekening gehouden met de temperatuurschommelingen.

gezinssamenstelling

De gezinssamenstelling is een administratief document dat de samenstelling van het gezin van een persoon aantoont. Dit attest vermeldt alle personen die op hetzelfde adres en in hetzelfde gezin wonen, en ook eventuele familiebanden met de referentiepersoon van het gezin. TotalEnergies heeft het recht om naar de gezinssamenstelling van de klant te vragen voor de uitvoering van het contract of voor de nakoming van zijn wettelijke verplichtingen als leverancier.

groenestroomcertificaat

Groenestroomcertificaten zijn een financiële steun voor de eigenaars van een fotovoltaïsche installatie. Ze werden in het leven geroepen door het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de productie van groene energie te ondersteunen. Elke groenestroomproducent krijgt één certificaat per opgewekt megawattuur, of 1.000 kWh, zonder CO2-uitstoot. Dit systeem bestaat niet meer voor nieuwe fotovoltaïsche installaties.

groepsaankoop

Het principe van een groepsaankoop is het samenbrengen van een groot aantal gezinnen om samen energie te kopen tegen een voordelig tarief, waarover zij met een energieleverancier onderhandelen. Er bestaan trouwens andere groepsaankopen voor andere sectoren.