Overslaan en naar de inhoud gaan
Zoek op eerste letter

s

saldo

Het saldo is het verschil tussen het debet en credit van een rekening. Er is sprake van een debetsaldo wanneer er nog een bedrag moet worden betaald, en van een creditsaldo wanneer er nog een bedrag moet worden ontvangen van de leverancier.

SEPA-formulier

Het SEPA-formulier is een machtigingsformulier waarmee een schuldeiser (bijvoorbeeld je energieleverancier) instructies kan sturen naar je bank om je rekening te debiteren (bijvoorbeeld voor de betaling van een factuur), en je bank om je rekening overeenkomstig deze instructies te debiteren.

silicium

Silicium is na zuurstof het meest voorkomende chemische element in de aardkorst, en wordt in uiterst zuivere vorm gebruikt bij de productie van fotovoltaïsche cellen voor zonnepanelen. Het verbreedt het absorptiespectrum van het licht, optimaliseert de opvang van elektronen en dus het rendement van het fotovoltaïsche installatie.

slimme thermostaat (smart meter)

Een slimme thermostaat is een verbonden thermostaat waarmee je de werking van een verwarmings-, ventilatie- of airconditioninginstallatie op afstand kan regelen, maar ook kan optimaliseren door het energieverbruik aan te passen naargelang je behoeften, levensstijl en gewoonten.

smart meter

De ‘smart meter’ of slimme meter is een digitale meter die al dan niet communiceert. Als het een communicerende meter is, kan hij vanop afstand en op regelmatige tijdstippen gegevens over je energieverbruik ontvangen en doorgeven aan je netbeheerder.

stere

Stere is een meeteenheid voor het volume van hout: 1 stere komt overeen met 1 m3.

stirlingmotor

De Stirlingmotor is een motor met externe verbranding en een werkvloeistof met een gesloten cyclus. Om te werken maakt de motor gebruik van de temperatuurverschillen tussen twee bronnen, de ene warm, de andere koud.