Overslaan en naar de inhoud gaan
De meterstanden op mijn regularisatiefactuur zijn niet correct. Wat moet ik doen?

De meterstanden op mijn regularisatiefactuur zijn niet correct. Wat moet ik doen?

In het kort

De meterstand op uw regularisatiefactuur kan verkeerd zijn als u deze niet tijdig hebt doorgegeven of, bij een verhuis, als wij het energieovernamedocument niet samen hebben ontvangen met de meterstand bij uw vertrek. Laten we even kijken hoe we dit kunnen verhelpen.

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom de meterstand op uw regularisatiefactuur niet correct is. En er is uiteraard altijd wel een oplossing voor het probleem. 

Niet tijdig doorgegeven

Als u uw meterstand niet doorgeeft binnen de door uw netbeheerder vastgestelde termijn (Sibelga in Brussel; Fluvius in Vlaanderen; ORES, Resa ... in Wallonië), zal hij zelf een schatting van uw verbruik maken. Om dit te corrigeren hoeft u ons enkel de juiste of een recentere meterstand te bezorgen:

  • Meterstand van de opnamedatum: wij vragen een correctie aan.
  • Meterstand van een recentere datum: wij vragen de netbeheerder om met terugwerkende kracht een herberekening uit te voeren op basis van deze nieuwe meterstand.

Zodra deze correctieaanvraag door uw netbeheerder is goedgekeurd, wordt uw huidige regularisatiefactuur geannuleerd en wordt een nieuwe regularisatiefactuur opgemaakt.
 

Hebt u een digitale meter?

Als u een digitale meter hebt, stuur ons dan een gedateerde foto zodat we een correctie van de meterstand kunnen aanvragen. Een 'gedateerde' foto is een foto waarop de meterstand en het meternummer duidelijk leesbaar zijn en met ook de loggegevens of een document dat gedateerd is op de dag dat u de foto hebt genomen.
 

Meterstand bij vertrek na uw verhuis

Als de meterstand in uw eindafrekening niet correct is, kan dat komen doordat wij het energieovernamedocument niet hebben ontvangen dat u samen met de nieuwe bewoner van het leveringspunt hebt ondertekend. Stuur het ons (opnieuw), per e-mail of per post.

Nog steeds hulp nodig?