Overslaan en naar de inhoud gaan
Zoek op eerste letter

l

laagspanning

Laagspanning verwijst naar voltagewaarden tussen 230 en 380 volt. Deze laagspanningsstroom wordt via laagspanningslijnen verdeeld naar de elektriciteitsmeters in woningen, bedrijfsruimtes en gemeenschapsgebouwen.

lage temperatuur-vloerverwarming (LTVV)

Lage temperatuur-vloerverwarming (LTVV) is een vloerverwarmingssysteem waarin water met een temperatuur van 45°C of minder circuleert. De warmte verspreidt zich gelijkmatig over het hele vloeroppervlak. De temperatuur is dus in de hele ruimte gelijk.

lage temperatuur-warmtepomp (LT)

Bij een lage temperatuur-warmtepomp (WP) schommelt de temperatuur van de warmteoverdrachtsvloeistof die in het retoursysteem circuleert tussen 35°C en 45°C. Dit type apparaat is essentieel voor de toevoer naar radiatoren of lagetemperatuur-vloerverwarming.

lagedrukventilatie

Lagedrukventilatie is een systeem dat de natuurlijke ventilatie van een gebouw mogelijk maakt via individuele kanalen - al dan niet aangesloten op collectieve kanalen - onder invloed van de wind of door thermische trek.

lagetemperatuurketel

In een lagetemperatuurketel verwarmt de brander (op gas, elektriciteit of olie) het water tot 50°C, wat een lage temperatuur is in vergelijking met een standaardketel. Dit water wordt vervolgens in het verwarmingscircuit van de woning verspreid, meestal is dit een vloerverwarming.

Lampiris

Lampiris leverde energie en aardgas aan de zakelijke en particuliere markt en werd in 2016 overgenomen door de TotalEnergies-groep.

lastscheider

Een lastscheider is een elektrisch apparaat waarmee de installatie kan worden "ontlast", d.w.z. dat een of meerdere niet-prioritaire kringen af en toe worden afgesloten wanneer het nominale vermogen van de meter dreigt te worden overschreden, wat zou leiden tot een stroomonderbreking, bijvoorbeeld: wanneer een huishoudelijk apparaat dat veel elektriciteit nodig heeft (bv. een elektrische verwarming) wordt ingeschakeld wanneer een ander reeds is ingeschakeld (bv.een wasmachine).

leverancier

In het geval van een leveringscontract voor elektriciteit en/of aardgas is de leverancier het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering van elektriciteit en/of aardgas aan een specifiek leveringspunt, en/of voor de aankoop van elektriciteit bij een specifiek aansluitpunt.

leveringspunt

Een leverings- of aansluitingspunt verwijst naar het aansluitingspunt op het distributie- of transmissienet van de installatie waarlangs de elektriciteit wordt geïnjecteerd of de fysieke plaats van het punt waar de aansluiting op het distributienet zich bevindt.

LHV (calorische onderwaarde)

De calorische onderwaarde (LHV) is de totale hoeveelheid warmte die vrijkomt bij de verbranding van een eenheid brandstof, ervan uitgaande dat de stoom niet wordt gecondenseerd en de warmte niet wordt teruggewonnen.

lucht-WP

Een lucht/lucht-WP onttrekt warmte aan de vervuilde lucht en blaast die in de binnenkomende verse lucht. Dit systeem werkt in een gesloten circuit en vereist - naast de warmtepomp zelf - de installatie van een GMV (gecontroleerde mechanische ventilatie).

luchthoeveelheidsregelaar met directe expansie

De luchthoeveelheidsregelaar is het apparaat dat de lucht in de ruimte verspreidt. Dit apparaat bevindt zich aan de uitgang van de kanalen van een airconditioningsysteem, waar het lucht aanzuigt met behulp van een ventilator.
Bij een airconditioningsysteem met ‘directe expansie’ staat de te koelen lucht in direct contact met de verdamper van de koelmachine.

luchtventiel

Met het zogenaamde luchtventiel, een systeem voor de toevoer van verbrandingslucht en voor de afvoer van rookgas, kan je een kachel (met hout of pellets) of een ketel optimaal afdichten, ongeacht de gebruikte brandstof, zelfs als er geen schoorsteenkanaal aanwezig is.