Overslaan en naar de inhoud gaan
Zoek op eerste letter

w

waakvlam

De waakvlam is een essentieel onderdeel van een gastoestel (bijvoorbeeld een verwarmingsketel of een boiler): het is het blauwe vlammetje dat continu brandt en dat de hoofdbrander van het toestel aansteekt om warmte te genereren.

wandketel

Dit type ketel is kleiner dan een vloerketel en wordt aan de muur bevestigd.

warmtegeïsoleerde leiding

We spreken over een warmtegeïsoleerde (water-, verwarmings-, enz.) leiding wanneer ze geïsoleerd is om warmteverlies en vorstschade te voorkomen.

warmtekrachtkoppeling

De warmtekrachtkoppeling is de gelijktijdige productie van twee verschillende vormen van energie (meestal elektriciteit en warmte) in dezelfde centrale. Dit proces maakt het mogelijk om energie die gewoonlijk in de atmosfeer vrijkomt, terug te winnen door deze te hergebruiken voor de productie van andere energie.

warmteoverdrachtvloeistof

Warmteoverdrachtsvloeistof heeft de eigenschap warmte van het ene punt naar het andere te transporteren. Dit kan bijvoorbeeld water zijn dat door de ketel wordt verwarmd en dat zijn warmte afgeeft wanneer het in de radiatoren wordt verdeeld.

warmtepomp

Een warmtepomp (WP) is een systeem dat warmte uit een externe natuurlijke bron (lucht of grond) haalt en die afgeeft aan een gebouw, een warmtenet op basis van water of ventilatielucht.

warmtestraler

Een warmtestraler is een onderdeel van het verwarmingssysteem waarmee warmte in de ruimte kan worden verspreid: radiatoren, vloerverwarming en convectoren zijn warmtestralers.

warmteverlies

Warmteverlies van een gebouw is het dat warmteverlies dat te wijten is aan het gebrek aan isolatie en/of overmatige luchtcirculatie.

warmtewisselaar

Een warmtewisselaar is een apparaat dat het mogelijk maakt om warmte-energie gescheiden over te dragen van een primaire vloeistof naar een secundaire vloeistof. In het geval van een verwarmings- of warmwatersysteem wordt de eerste vloeistof gebruikt om de tweede te verwarmen.

watergevoerde ventilo-convector

Een ventilo-convector is een warmtewisselaar waarbij een ventilator warme of koele lucht de ruimte in verspreidt. Hij bevat een of meer warmtewisselaars die warm of gekoeld water leveren om de lokalen in de winter te verwarmen en in de zomer te koelen.

waterkrachtenergie

Waterkrachtenergie is een hernieuwbare energiebron die hydraulische energie gebruikt om elektriciteit op te wekken: ze zet de kinetische energie van de waterstroom om in mechanische energie door middel van een turbine, en vervolgens in elektrische energie door middel van een dynamo.

wattpiek

Wattpiek (Wp) geeft het maximale elektrische vermogen aan dat een zonnepaneel kan leveren. Eén wattpiek komt overeen met een elektrisch vermogen van 1 watt (W) onder standaard omstandigheden (Standard Test Conditions).

wattuur

Wattuur (Wh) is een eenheid die overeenkomt met de energie die wordt verbruikt of geleverd door een systeem met een vermogen van 1 watt gedurende 1 uur.

werkvloeistof

Werkvloeistof is een gas dat een "gesloten" cyclus van thermodynamische transformaties ondergaat om mechanische energie op te wekken, zoals dat het geval is bij een externe verbrandingsmotor zoals de Stirlingmotor.

wisselstroom (AC)

Wisselstroom (AC) is een elektrische stroom met een periodiek wisselende stroomrichting. De stroom transporteert afwisselend, twee keer per periode, gelijke hoeveelheden elektriciteit in de ene en in de andere richting.

WP

WP is de afkorting van "warmtepomp". Een warmtepomp is een systeem dat warmte uit een externe natuurlijke bron (lucht of grond) haalt en die afgeeft aan een gebouw, een warmtenet op basis van water of ventilatielucht.