Overslaan en naar de inhoud gaan
Zoek op eerste letter

k

kamerthermostaat

Een kamerthermostaat is een (eventueel draadloos) apparaat waarmee je de ketel regelt om de gewenste temperatuur te bereiken en te handhaven in de ruimte waarin de thermostaat is geïnstalleerd.

katalyse

In de chemie verwijst katalyse naar de versnelling of vertraging van een chemische reactie onder invloed van een stof (een katalysator) die zelf geen transformatie ondergaat. In een "katalytische oven" - ook "zelfreinigende oven" genoemd - fungeren de ovenwanden als katalysator: ze zijn bedekt met een poreus email dat vet absorbeert zodra de temperatuur hoog genoeg is. De reiniging gebeurt automatisch tijdens het bakken, zonder de wanden zelf aan te tasten.

kernenergie

Kernenergie is de vorm van energie die vrijkomt door atoomkernen te splijten in een kernreactor. Deze energie wordt onder meer gebruikt om elektriciteit op te wekken in zogenaamde kerncentrales via de warmte die vrijkomt bij de splitsing van uraniumatomen.

klant

In het kader van haar algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op residentiële klanten, bedoelt TotalEnergies met "klant" elke natuurlijke persoon die voor niet-professionele doeleinden door TotalEnergies geleverde elektriciteit of aardgas verbruikt en/of elektriciteit injecteert.
In het kader van haar algemene verkoopvoorwaarden die van toepassing zijn op professionele klanten, bedoelt TotalEnergies met "klant" elke natuurlijke of rechtspersoon die in de bijzondere voorwaarden wordt genoemd en die met TotalEnergies een contract heeft gesloten voor de levering van aardgas en/of elektriciteit en/of de injectie van elektriciteit voor professionele doeleinden.

klantenzone

Op de website van TotalEnergies is je Klantenzone je persoonlijke ruimte, waar je gemakkelijk je energiecontract kunt beheren. Je kan bijvoorbeeld je facturen betalen, je meterstanden doorgeven, je voorschot aanpassen, enz.

klantstatus

Met klantstatus bedoelen we betaalstatus: als je je rekeningstatus raadpleegt, weet je welke betalingen zijn uitgevoerd, wat het resterende saldo is en/of wat het saldo in je voordeel is. De eenvoudigste manier om snel je klantstatus te controleren, is in je Klantenzone.

klemmenblok

In een elektriciteitskast wordt een elektrisch klemmenblok gebruikt om een of meerdere geleiders met de rest van de installatie te verbinden.

koelmiddel

Een koelmiddel of koudemiddel is een vloeibare of gasvormige vloeistof (of mengsel van vloeistoffen) waarvan de speciale eigenschappen, die de overdracht van energie mogelijk maken, worden gebruikt om koude te produceren. Daarom worden ze vaak gebruikt in airconditioningsystemen, diepvriezers, koelkasten, enz.

koelvloeistof

Een koelvloeistof of koudemiddel is een vloeibare of gasvormige vloeistof (of mengsel van vloeistoffen) waarvan de speciale eigenschappen, die de overdracht van energie mogelijk maken, worden gebruikt om koude te produceren. Daarom worden ze vaak gebruikt in airconditioningsystemen, diepvriezers, koelkasten, enz.

koolstofmonoxide (CO)

Koolstofmonoxide (CO) is een kleurloos, reukloos en smaakloos gas dat ontstaat bij de onvolledige verbranding van koolstofverbindingen die voornamelijk worden gebruikt in verwarmingstoestellen, zoals kolen, hout, gas, enz. Het is niet detecteerbaar en bijzonder giftig voor mensen. Het gebruik van een koolmonoxidemelder wordt aanbevolen om deze soms fatale vergiftigingen in huis te voorkomen.

kosten voor het openen van een meter

Deze kosten worden aangerekend door je distributienetbeheerder (DNB) voor het openen van een elektriciteits- of gasmeter. Ze worden je rechtstreeks door je DNB of via je energieleverancier gefactureerd.