Overslaan en naar de inhoud gaan
Ik heb een creditnota ontvangen: waarom heb ik mijn terugbetaling niet gekregen?

Ik heb een creditnota ontvangen: waarom heb ik mijn terugbetaling niet gekregen?

In het kort

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je het bedrag van de creditnota die wij je hebben gestuurd niet hebt ontvangen: een te groot bedrag, een ander rekeningnummer, (een) onbetaalde facturen, een openstaand saldo, ...

Wij hebben je een creditnota gestuurd, maar je hebt geen terugbetaling ontvangen? Daar kunnen een aantal redenen voor zijn, die wij hier bespreken en waarbij wij toelichten wat er al dan niet moet gebeuren.

Een bedrag van meer dan € 5.000

Als wij jou meer dan € 5.000 verschuldigd zijn, gebeurt de terugbetaling niet automatisch.

Wat moet je doen?
Voor een terugbetaling van meer dan € 5.000 kan je contact met ons opnemen via chat.
 

Een wijziging van het rekeningnummer

Als je het rekeningnummer waarop wij het bedrag van je creditnota moeten storten, hebt gewijzigd en deze wijziging binnen de 3 dagen voor deze terugbetaling is gebeurd, moeten wij eerst controleren of wij het juiste rekeningnummer hebben geregistreerd.

Wat moet je doen?
Je hoeft niets te doen. Zodra de interne controle bij ons is uitgevoerd, krijg je je terugbetaling binnen de 18 dagen.
 

Een andere rekening voor de terugbetaling

Als de rekening waarmee je facturen gewoonlijk worden betaald, verschilt van de rekening voor de terugbetaling die bij ons werd ingevoerd, wordt de terugbetaling tijdelijk geblokkeerd.

Wat moet je doen?
Je hebt twee mogelijkheden:

  • Je neemt contact met ons op via chat of telefoon om de situatie uit te leggen 
  • Je wijzigt de bankrekening waarop je wenst te worden terugbetaald in Mijn klantenzone
     

 

Afbeelding
image
Afbeelding
image
Afbeelding
image

 

Een lopend afbetalingsplan

Heb je een afbetalingsplan bij ons lopen? In dat geval wordt het bedrag van de creditnota gebruikt om de oudste of reeds vervallen schijven van het plan te verrekenen, zoals vermeld in de bevestigingsbrief van je afbetalingsplan.

Wat moet je doen?
Je hoeft geen stappen te ondernemen: dit bedrag wordt automatisch verrekend.
 

Een onbetaalde factuur

Het bedrag van je creditnota kan ook worden gebruikt om een factuur die na de vervaldatum onbetaald blijft, geheel of gedeeltelijk te betalen.

Wat moet je doen?
Moet er nog een resterend bedrag aan jou worden terugbetaald? Wij voeren deze betaling uit binnen de 18 dagen, zonder dat je iets hoeft te doen.
 

Een openstaand saldo

Wij voeren geen automatische terugbetalingen uit als je een openstaand saldo hebt voor je ketelonderhoud van de afgelopen 12 maanden.  

Wat moet je doen?
Betaal dit saldo en je ontvangt de terugbetaling, die dan binnen de 18 dagen zal worden uitgevoerd.
 

Herinneringsbrieven of ingebrekestelling

Als je voor een of meerdere van onze facturen de afgelopen 6 maanden 3 herinneringsbrieven of een ingebrekestelling hebt ontvangen, wordt je creditnota niet automatisch gestort.

Wat moet je doen?
Betaal de betreffende factu(u)r(en) en de terugbetalingsprocedure wordt opnieuw gestart. Je zou het bedrag van je creditnota binnen de 18 dagen na je betaling op je rekening moeten ontvangen.
 

Externe incasso

Je ontvangt het op de creditnota vermelde bedrag niet als je geen klant meer bent van TotalEnergies en je schulden bij ons door een extern bedrijf worden beheerd.

Wat moet je doen?
Je hoeft niets te doen. Het bedrag van de creditnota zal worden gebruikt voor externe inning van de schulden. 

 

 

Nog steeds hulp nodig?