Overslaan en naar de inhoud gaan
Zoek op eerste letter

t

terugbetalingsrekening

De terugbetalingsrekening is de rekening waarop je wilt dat TotalEnergies het bedrag terugbetaalt dat overeenkomt met de creditnota die wij in je voordeel hebben opgesteld – bijvoorbeeld na een regularisatie, een annulering van een factuur of als je te veel hebt betaald. Je kan dit onmiddellijk zien in je klantenzone op het tabblad 'betalingsvoorkeuren'.

thermische straling

Thermische straling is een elektromagnetische straling die ontstaat wanneer een materiaal energie opslaat en deze daarna afgeeft in de vorm van infrarode golven. Bij stralingsverwarming wordt deze infraroodstraling gebruikt als warmtedrager.

thermische traagheid

Thermische traagheid is het fysieke vermogen van een materiaal of een gebouw om zijn temperatuur te bewaren en op te slaan, ondanks de omgevingsfactoren (temperatuur, luchtvochtigheid, enz.), en deze vervolgens geleidelijk weer vrij te geven.

thermodynamische boiler

Een thermodynamische boiler produceert sanitair warm water met behulp van een lucht/water-warmtepomp, waarbij gebruik wordt gemaakt van de calorieën die van nature aanwezig zijn in de buitenlucht of de binnenlucht van een onverwarmde ruimte.

thermodynamische CMV met dubbele stroom

Een thermodynamische CMV met dubbele stroom combineert een CMV (gecontroleerde mechanische ventilatie) met een lucht/lucht-warmtepomp. Met dit apparaat, dat in een gesloten kring werkt, kan je de lucht verversen en tegelijkertijd een woning verwarmen door de warmte van de afgezogen vervuilde lucht terug te winnen en in de binnenkomende verse lucht te blazen.

thermokoppel

Een thermokoppel is een meetinstrument waarmee de temperatuur van een ruimte of oppervlak wordt gemeten.

thermostatische radiatorkraan

Een thermostatische radiatorkraan is een apparaat dat op de radiatoren wordt geplaatst en waarmee de toevoer van warm water naar elke radiator afzonderlijk kan worden geregeld naargelang de gewenste en vooraf bepaalde verwarmingstemperatuur.

TIP

TIP is de vroegere naam van het door TotalEnergies aangeboden variabele contract.

TOP

TOP is de vroegere naam van het door TotalEnergies aangeboden vaste contract.

TotalEnergies-app

Met de TotalEnergies-app kan je je budget en je elektriciteits- en gasverbruik gemakkelijk beheren via je smartphone.
Je kan onder meer je facturen raadplegen en betalen, je voorschot wijzigen, een nauwkeurige diagnose van je verbruik en gepersonaliseerd advies krijgen, chatten met je adviseur, enz.

trek

Trek is het proces waarbij een apparaat (ketel, kachel, inzetstuk, enz.) van verse lucht wordt voorzien en de gassen en dampen via het rookkanaal worden afgevoerd. Natuurlijke trek ontstaat door het drukverschil tussen de hoge verbrandingstemperaturen en de buitenlucht waarin het rookkanaal uitmondt. Bij geforceerde trek daarentegen wordt een ventilator gebruikt om verse lucht in het apparaat te blazen en de rook af te voeren.

tuberen

Tuberen is het installeren van een buis in een bestaande schoorsteen die is aangesloten op een ketel, kachel of inbouwcassette om het rendement van het rookkanaal te verbeteren en het te beschermen tegen residuen.

turbine

De roterende turbine is een element dat op een rookafzuiger of een ventilatiesysteem wordt geïnstalleerd om de schoorsteentrek of de luchtcirculatie in de te ventileren ruimten te verbeteren.

tussentijdse meteropname

Je netbeheerder kan een tussentijdse meterstand opnemen als je je leverancier vraagt om los van de jaarlijkse meteropname een afrekening op te stellen. Om dit verzoek te kunnen inwilligen, moeten enkele regels in acht genomen worden. Die kan je hier bekijken, onder de paragraaf ‘Uitzonderlijke meteropname’.

tweevoudige meter

De tweevoudige meter is een elektriciteitsmeter met 2 meters: de eerste toont je elektriciteitsverbruik overdag, de tweede je elektriciteitsverbruik 's nachts en in het weekend.