Overslaan en naar de inhoud gaan
Zoek op eerste letter

o

octaan

Octaan is een koolwaterstof en een van de hoofdbestanddelen van benzine. Het heeft rechtstreeks invloed op de kwaliteit van deze brandstof. Zo zorgt benzine met een hoog octaangehalte voor betere prestaties en een langere levensduur van de motor.

offshore

Offshore is een Engels woord dat "ver van de kust", “voor de kust” betekent. In energietermen is een offshore windturbine een windturbine die voor de kust wordt geplaatst. België heeft offshore windparken in de Belgische Noordzee.

offshore-windenergie (windenergie op zee)

Windenergie is energie waarbij een apparaat, een windturbine, de kinetische energie van de wind (de kracht van de wind) omzet in mechanische energie, die vervolgens wordt omgezet in elektriciteit. Bij offshore-windenergie (op zee) worden de windturbines voor de kust geplaatst.

Ombudsdienst voor Energie

De Ombudsdienst voor Energie is een federale autonome dienst die bevoegd is voor de behandeling van geschillen tussen de eindafnemer en een elektriciteits- of aardgasbedrijf.
Deze dienst is ook bevoegd voor de verdeling van vragen en klachten betreffende het functioneren van de elektriciteits- en aardgasmark.

omrekening van m3 gas naar kWh

Om de calorische waarde van een m3 (kubieke meter) aardgas uit te drukken in kWh (kilowattuur) wordt een omrekeningscoëfficiënt gebruikt. Op je factuur vind je dus de volgende formule: aantal geleverde m3 X omrekeningscoëfficiënt = aantal verbruikte kWh.
Voorbeelden:
1 m3 aardgas = ongeveer 11 kWh
1 kWh = ongeveer 0,09 m3
1 MWh = 91 m3
1 GWh = 91 000 m3

omrekeningscoëfficiënt

De omrekeningscoëfficiënt wordt gebruikt om de calorische waarde van één m3 (kubieke meter) aardgas uit te drukken in kWh (kilowattuur). Op je factuur vind je dus de volgende formule: aantal geleverde m3 X omrekeningscoëfficiënt = aantal verbruikte kWh.
Voorbeelden:
1 m3 aardgas = ongeveer 11 kWh
1 kWh = ongeveer 0,09 m3
1 MWh = 91 m3
1 GWh = 91 000 m3

omvormer

De omvormer is het hart van elke zonnestroominstallatie: hij moet de gelijkstroom van de fotovoltaïsche cellen omzetten in wisselstroom.

onshore-windenergie (windenergie op het land)

Windenergie is energie waarbij een apparaat, een windturbine, de kinetische energie van de wind (de kracht van de wind) omzet in mechanische energie, die vervolgens wordt omgezet in elektriciteit. Bij onshore-windenergie (op het land) staan de windturbines op het land.

opzegtermijn

De opzegtermijn na een verandering van energieleverancier is de periode voordat het nieuwe contract ingaat. Deze opzegtermijn bedraagt minstens 21 dagen.

overdracht van schuldvordering

De overdracht van schuldvordering is een overeenkomst waarbij een schuldeiser (de cedent) de schuldvordering waarvan hij eigenaar is, afstaat aan een derde (de cessionaris). Het kan bijvoorbeeld gaan om zijn recht op terugbetaling van een schuld.