Overslaan en naar de inhoud gaan
In welke mate kan ik de kosten voor de zonnepanelen aftrekken

In welke mate kan ik de kosten voor de zonnepanelen aftrekken

In het kort

Dat hangt ervan af: hebt u de zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van uw woning, waar ook uw zelfstandige activiteit plaatsvindt, als natuurlijk persoon of als vennootschap?

In welke mate kan ik de kosten voor de zonnepanelen aftrekken als ze geïnstalleerd zijn op het dak van een gebouw dat ik als privéwoning en als kantoor gebruik?

Dat hangt ervan af: hebt u de zonnepanelen geïnstalleerd op het dak van uw woning, waar ook uw zelfstandige activiteit plaatsvindt, als natuurlijk persoon of als vennootschap?

De twee gevallen onder de loep:
 

Ik heb als natuurlijke persoon zonnepanelen laten plaatsen op het dak van mijn huis, waar ook mijn zelfstandige activiteit plaatsvindt.

In dat geval kunt u de prijs van uw investering aftrekken van uw belastbare omzet voor de personenbelasting in verhouding tot het professionele gebruik van de zonnepanelen. Krachtens artikel 49 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen, volgens hetwelk de uitgaven die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan om belastbare inkomsten te verwerven of te behouden en waarvan hij de echtheid en het bedrag verantwoordt door middel van bewijsstukken, aftrekbaar zijn als beroepskosten. 

Die verhouding wordt berekend op basis van de verdeling van uw elektriciteitsverbruik tussen privé en professionele doeleinden (zorg ervoor dat u dit kunt bewijzen in geval van controle).

Aangezien zonnepanelen normaal gezien meerdere jaren meegaan, kunt u de aankoopprijs niet in één keer aftrekken in het jaar van de aankoop.

U moet ze lineair afschrijven in functie van de waarschijnlijke economische levensduur van de panelen. Meestal schat de belastingdienst die op 20 jaar. De aankoopprijs wordt dus afgetrokken volgens een percentage in functie van die duur.
 

Ik heb als vennootschap zonnepanelen laten plaatsen op het dak van mijn bedrijfspand, waar ik ook woon.

In dat geval kunnen alle aankoop- en installatiekosten van de zonnepanelen in principe van de inkomsten van uw onderneming worden afgetrokken voor de vennootschapsbelasting.

Uw onderneming dient de aankoopprijs van de panelen te boeken bij de activa van de balans en ze (lineair) af te schrijven volgens het toegestane percentage.

De belastingdienst zal echter menen dat uw onderneming u een voordeel van alle aard heeft opgeleverd omdat u een deel van de elektriciteit van uw zonnepanelen voor privédoeleinden gebruikt.

U zal hierop dus personenbelasting moeten betalen.
Om het bedrag van dit voordeel alle aard te bepalen, moet u rekening houden met het reële voordeel dat het gratis elektriciteitsverbruik u oplevert.

De belastingdienst zou ook kunnen weigeren om het deel van de afschrijving af te trekken dat verband houdt met het voordeel alle aard.

Als vennootschap moet u het bedrag van dit voordeel alle aard correct vermelden op de belastingformulieren (281,50; 281,10) en in een samenvattende aangifte.

Voor mede-eigendommen: btw aftrekken is niet mogelijk.

Nog steeds hulp nodig?