Overslaan en naar de inhoud gaan

Alles over de federale verwarmingspremie van 100€

De federale verwarmingspremie van 100€ is er!

Omdat niet iedereen de woonplaats verwarmt op gas - misschien verwarm je op mazout, elektriciteit, pellets of een andere verwarmingsbron – ontvang je de federale verwarmingspremie van je elektriciteitsleverancier.

Dus als je elektriciteit bij TotalEnergies hebt, ontvang je de premie van ons.

Afbeelding
family happy
Afbeelding
Consulter le catalogue digital des lubrifiants

Hoe zit dat dan?

  1. De premie word je automatisch toegekend als je daar recht op hebt. Je hoeft er niets voor te doen. Je wordt hier persoonlijk van verwittigd via een e-mail of een brief. Je mag de federale verwarmingspremie verwachten tussen nu en uiterlijk 31 juli 2022.
  2. Bij TotalEnergies Power & Gas Belgium kozen we ervoor je het bedrag van de federale overheid terug te storten op je rekeningnummer. Als je nog een openstaand saldo hebt, gaan we het verrekenen op je elektriciteitsfactuur.
  3. Betaal je via domiciliëring dan wordt de 100€ verwarmingspremie automatisch op dat rekeningnummer teruggestort. Betaal je via overschrijving, storten we het terug op dat bekend nummer. Je kan altijd je rekeningnummer raadplegen in Mijn klantenzone hier op de website, of je kan de app “TotalEnergies Power & Gas” downloaden.
  4. De federale overheid kan helaas aan een heel kleine minderheid de premie niet automatisch toewijzen. Als je op 1 augustus 2022, de premie nog niet ontvangen hebt, geen paniek. Je kan die vanaf dan aanvragen bij de FOD Economie.

Weet dat we nooit je rekeningnummer via sms zullen vragen, én ook nooit telefonisch vragen naar je pincode of verificatiecode van je bank. 

Bekijk de video’s en ontdek er alles over

Heb jij recht op de premie? Hoe ontvang je die? Wanneer ontvang je de 100€ verwarmingspremie?
Wat doe je als je de premie niet automatisch hebt ontvangen? Waar vind je meer info?

Annelies van de klantendienst legt het je bondig uit.

Wie ontvangt de federale verwarmingspremie?

Lengte: 0:36


Hoe ontvang je de federale verwarmingspremie?

Lengte: 0:33


Hoe geef ik mijn rekeningnummer door om de premie te ontvangen?

Lengte: 0:59


Wat Als je de premie niet ontvangen hebt op 1 augustus 2022?

Lengte: 0:41


Meer vragen over de overheidsmaatregelen?

Dat snappen we. Vandaar dat we de antwoorden al klaar voor je hebben.

 

Wat houdt de verwarmingspremie van 100 euro in?
Elk Belgisch gezin ontvangt eenmalig een verwarmingspremie van 100€. De premie is een maatregel van de federale overheid om je te ondersteunen bij de stijgende energieprijzen. Je ontvangt de premie automatisch nu en uiterlijk 31 juli 2022. Je hoeft hier niets voor te doen.
Lees het volledige artikel
Wie heeft recht op de federale verwarmingspremie van 100 euro? Wat zijn de voorwaarden om ze te verkrijgen?
Elke huishoudelijke afnemer die op 31 maart 2022 een leveringscontract voor elektriciteit voor zijn woonplaats heeft, heeft recht op de federale verwarmingspremie van 100 euro. Een huishoudelijke afnemer is een afnemer die elektriciteit koopt voor eigen huishoudelijk gebruik, met uitsluiting van commerciële of professionele activiteiten.
Lees het volledige artikel
Wanneer is de federale verwarmingspremie niet van toepassing?
Je hebt geen recht op de federale verwarmingspremie voor je tweede verblijfplaats als je een occasionele klant bent of een tijdelijke aansluiting hebt als je als huishoudelijke afnemer verhuist zonder je elektriciteitscontract op te zeggen én wanneer de nieuwe bewoner geen elektriciteitscontract op dat adres afsluit of er geen nieuwe bewoner is ...
Lees het volledige artikel
Ik woon in een appartement, krijg ik de federale verwarmingspremie?
Ja, als je voor je appartement (woonplaats) een "residentieel" contract hebt afgesloten met je elektriciteitsleverancier, ontvang je de premie van 100 euro.
Lees het volledige artikel
Ik ben zelfstandige, krijg ik de federale verwarmingspremie?
Als je een residentieel contract (zie eerste vraag) hebt afgesloten voor je woonplaats, dan ontvangt je de federale verwarmingspremie van 100 euro. Als je een “professioneel” contract hebt afgesloten, komt je niet in aanmerking voor de federale verwarmingspremie.
Lees het volledige artikel
Ik heb recht op het (federale) sociaal tarief , krijg ik dan ook deze premie? 
Ja, als begunstigde van het (federale) sociaal tarief heb je als huishoudelijke verbruiker recht op de federale verwarmingspremie van 100 euro voor je woonplaats.
Lees het volledige artikel
Ik heb een budgetmeter, krijg ik ook de federale verwarmingspremie? 
a, als je een elektriciteitscontract en budgetmeter hebt voor je woonplaats ontvangt je de federale verwarmingspremie van 100 euro op je elektriciteitsfactuur. Van zodra de premie aan jou wordt toegekend, ga je van ons een mail of brief krijgen. Dat zal gebeuren vanaf nu tot ten laatste 31 juli.
Lees het volledige artikel
Kan mijn federale verwarmingspremie vatbaar zijn voor overdracht of in beslag genomen worden?
Nee, de federale verwarmingspremie is niet vatbaar voor overdracht of voor beslag. Ze wordt toegekend aan de rechthebbende, zelfs als die zich in een toestand van samenloop of insolvabiliteit bevindt. Kortom, de federale verwarmingspremie kan niet worden overgedragen aan derden/schuldeisers of in beslag genomen worden door derden/schuldeisers. Heb je een openstaand saldo bij TotalEnergies, ontvang je de premie niet op je rekening, maar wordt die verrekend in het openstaand saldo.
Lees het volledige artikel
Ik heb een tweede verblijf. Krijg ik daarvoor ook de federale verwarmingspremie?
Nee, de federale verwarmingspremie is niet van toepassing op contracten voor tweede verblijven; ze geldt alleen voor contracten voor de woonplaats van de contractant.
Lees het volledige artikel
Ik heb net een nieuw contract getekend. Geldt de federale verwarmingspremie ook voor mij?
Als je op 31.03.2022 een leveringscontract voor elektriciteit had, dan ontvang je de federale verwarmingspremie van 100 euro van die elektriciteitsleverancier. Als je op 31.03.2022 geen leveringscontract voor elektriciteit had, dan ontvang je de federale verwarmingspremie van 100 euro niet.
Lees het volledige artikel
Ik ben van elektriciteitsleverancier veranderd na 31.03.2022, heb ik recht op de federale verwarmingspremie?
Ja, als je op 31.03.2022 een leveringscontract voor elektriciteit had, dan ontvangt je de federale verwarmingspremie van 100 euro van de elektriciteitsleverancier bij wie je een contract had op 31.03.2022.
Lees het volledige artikel
Welke stappen moet ik nemen om de federale verwarmingspremie te ontvangen?
Je moet zelf helemaal niets doen.
Lees het volledige artikel
Hoe geef ik mijn rekeningnummer door aan TotalEnergies?
Betaal je via domiciliëring ? Dan storten we terug via datzelfde nummer. Betaal je via overschrijving, dan storten we terug op het rekeningnummer dat bij ons gekend is.
Lees het volledige artikel
Hoe verloopt de automatische toekenning van de federale verwarmingspremie?
Om het automatiseringsproces uit te voeren, is er een elektronische uitwisseling van gegevens nodig tussen: de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (FOD Economie) TotalEnergies en de distributienetbeheerders het Rijksregister
Lees het volledige artikel
Hoe kan ik de premie aanvragen?
Je moet zelf helemaal niets doen. Ben jij klant bij Totalenergies op 31 maart 2022? Dan krijg je de premie via ons en dt zal automatisch gebeuren tussen eind mei en uiterlijk 31 juli.
Lees het volledige artikel
Kan ik weigeren dat mijn persoonlijke gegevens worden gebruikt?
Ja, je hebt het recht om je kosteloos te verzetten tegen de verwerking van je persoonsgegevens met het oog op de automatische toekenning van de federale verwarmingspremie, via een gedateerde en ondertekende kennisgeving aan TotalEnergies. We halen je gegevens uit de gegevenslijst die moet worden meegedeeld aan de FOD Economie.
Lees het volledige artikel
Wanneer ontvang ik de federale verwarmingspremie?
Via TotalEnergies ontvang je de verwarmingspremie tussen nu en 15.07.2022. We sturen je een e-mail wanneer die er aankomt, én als we ze teruggestort hebben ontvang je een sms.
Lees het volledige artikel
Hoe weet ik dat ik de federale verwarmingspremie heb ontvangen?
Via TotalEnergies ontvang je de verwarmingspremie tussen nu en en uiterlijk 31 juli. Van zodra we je de premie toekennen, gaan we deze storten op je rekening. We kunnen helaas nog niet de exacte datum meegeven, maar van zodra de premie aan jou wordt toegekend, ga je van ons een mail of brief krijgen.
Lees het volledige artikel
Het is nu 01.08.2022 en ik voldoe aan de voorwaarden voor de federale verwarmingspremie en ik heb nog niets ontvangen, hoe kan dat?
Als je de federale verwarmingspremie op 01.08.2022 niet hebt ontvangen, kan dat komen doordat je klantgegevens bij ons, je leverancier, niet overeenkomen met de gegevens in het rijksregister, door verschillende schrijfwijzen van naam en/of adres, het gebruik van roepnamen of een EAN-code op een ander adres dan de woonplaats (bv. bij verbouwingen in een doorlopende woning, woonplaats in straat 1 en EAN in achterliggende straat 2).
Lees het volledige artikel
Het is 1 augustus 2022 en ik heb de federale verwarmingspremie niet ontvangen, wat moet ik doen?
Geen paniek. De federale overheid kan voor een klein aandeel van de Belgische gezinnen de premie dus niet automatisch toekennen. In dat geval, kan je vanaf 1 augustus een aanvraag indienen bij de FOD Economie. Enkel zij kunnen ervoor kunnen zorgen dat je de premie alsnog ontvangt. Vanaf 1 augustus zal je op hun website een aanvraagformulier terugvinden.
Lees het volledige artikel
Er staat een fout (bv. naam van overleden echtgeno(o)t(e)) in mijn persoonlijke gegevens in het energiecontract.
Een fout in je persoonlijke gegevens kan de reden zijn dat je de federale verwarmingspremie niet hebt ontvangen. Je persoonlijke gegevens kan je altijd aanpassen in My TotalEnergies, je persoonlijke klantenzone op deze website of in de app.
Lees het volledige artikel
Welke informatie ontvang ik van TotalEnergies?
Zodra we je de premie toekennen, gaan we deze storten op je rekening. We kunnen helaas nog niet de exacte datum meegeven, maar van zodra de premie aan jou wordt toegekend, ga je van ons een mail of brief krijgen. Dat zal gebeuren vanaf de maand juni tot ten laatste 31 juli. Alle informatie over de federale verwarmingspremie van 100€ kan je nalezen op onze website: Via een link op de thuispagina op totalenergies.be of rechtstreeks op totalenergies.be/nl/verwarmingspremie2022. Je vindt daar ook de gegevens terug van de FOD Economie.
Lees het volledige artikel
Hoe kan ik er zeker van zijn dat mijn gegevens correct worden gebruikt en niet worden misbruikt (GDPR)?
Je gegevens worden uitsluitend verzameld en gebruikt voor het opstellen van een lijst van rechthebbenden op de federale verwarmingspremie, bestemd voor de elektriciteitsleveranciers. Ze worden gedurende twee jaar door de FOD Economie bewaard, dat is de behandelingsduur van het dossier en van eventuele latere controles. Het dossier dat de FOD Economie of de gegevens die de rechthebbende met de elektriciteitsleverancier deelt, wordt, zoals voorzien in de wet, slechts één jaar door de leverancier bewaard. Nadat die termijnen verstreken zijn, worden de gegevens verwijderd.
Lees het volledige artikel
Als ik nog vragen heb over de federale verwarmingspremie, met wie kan ik dan contact opnemen?
Als je nog vragen hebt, aarzel dan niet om contact op te nemen met het contactcenter van de FOD Economie. Dat contactcenter is het enige contactpunt van de FOD Economie en staat elke werkdag van 9 tot 17 uur tot je dienst via: Telefoon: 0800 120 33 (gratis nummer)  Fax: 0800 120 57 (gratis nummer) Online formulier (NL, FR, DE, EN)  E-mail: [email protected]
Lees het volledige artikel