Overslaan en naar de inhoud gaan
De btw op gas en elektriciteit blijft 6%, maar de accijnzen worden hervormd. Welke invloed heeft die hervorming op mijn energiefactuur?

De btw op gas en elektriciteit blijft 6%, maar de accijnzen worden hervormd. Welke invloed heeft die hervorming op mijn energiefactuur?

In het kort

Vanaf 1 juli 2023 blijft de btw op energie definitief 6%. De accijnzen zullen wel stijgen, maar ze schommelen niet mee met de energieprijs. Bovendien kan de staat besluiten om ze te verlagen als die prijs opnieuw de hoogte in zou schieten.  

De federale regering heeft besloten om het verlaagde btw-tarief van 6% vanaf 1 juli 2023 definitief toe te passen op de levering van aardgas en elektriciteit, en dat voor alle residentiële contracten. Om dat verlaagde tarief te compenseren, heeft ze besloten de accijnzen op die energieproducten te hervormen.

Dat betekent niet dat de overheid met de ene hand geeft en met de andere neemt. Want in tegenstelling tot het bedrag van de btw, dat varieert in functie van de prijs van het basisproduct, blijft dat van de accijnzen constant. Om de impact van die accijnshervorming op de energiefactuur goed te begrijpen, moeten we eerst kijken waarover het precies gaat. 

Waaruit bestaan de accijnzen?

Accijnsrechten zijn belastingen die de staat heft op de verkoop van producten als alcohol, tabak, brandstoffen, gas en elektriciteit, koffie ... Het bedrag ervan wordt bepaald door de staat en geldt voor een bepaald aantal eenheden: een bedrag X per liter brandstof of per MWh elektriciteit of gas, bijvoorbeeld. Dat bedrag ligt vast, dus zelfs als de prijs van de elektriciteit of het gas stijgt, betaal je altijd dezelfde accijnsrechten. 

Schommelingen beter onder controle

De federale regering heeft wel degelijk besloten om de accijnsrechten te verhogen op basis van het verschil tussen 21 en 6% btw. Voor aardgas bedraagt die verhoging € 7,69 per MWh en voor elektriciteit € 33,88 per MWh. 

De regering zal echter een beschermingsmechanisme invoeren waarmee ze prijsschommelingen beter onder controle kan houden: als de energieprijzen boven een bepaald plafond stijgen, verlaagt ze de accijnzen voor de eerste verbruiksschijf van de gezinnen. Die aanpassing van het accijnsbedrag kan elke drie maanden plaatsvinden. 

Hoe zit het met het sociaal tarief?

Geniet je van het sociaal tarief? De regering heeft voor een aparte regel gezorgd, zodat jij ook op een evenwichtige manier belast wordt op je energie. Vanaf 1 juli 2023 geldt voor jou een verlaagd accijnstarief, namelijk € 2,77 per MWh voor aardgas en € 23,62 per MWh voor elektriciteit. 

Wil je graag meer info? Ga naar het portaal van de federale overheid voor meer details over de hervorming van de fiscaliteit op de energiefactuur. 

Nog steeds hulp nodig?

Neem contact met ons op