Overslaan en naar de inhoud gaan
Wat houdt de gedwongen commercialisering van de injectie in?

Wat houdt de gedwongen commercialisering van de injectie in?

In het kort
Dit systeem verplicht je leverancier om de overtollige elektriciteit die je op het net injecteert te kopen tegen het zogenaamde injectietarief. Het is van toepassing in Vlaanderen en Brussel sinds 2021, en in Wallonië sinds januari 2024.

Het systeem met een gedwongen commercialisering van de injectie is de verplichte toepassing van het injectietarief: je leverancier - met wie je een leveringscontract voor elektriciteit hebt - koopt de overtollige energie (geproduceerd door je fotovoltaïsche installatie) die je op het net injecteert, terug.

Twee metingen, twee tarieven

Met een slimme meter wordt de hoeveelheid energie die je van het net afneemt en de hoeveelheid die je erop injecteert afzonderlijk berekend. Het afnametarief en het injectietarief verschillen ook van elkaar.

Toepassing per gewest

Het systeem met een gedwongen commercialisering van de injectie wordt anders toegepast naargelang je in Brussel, Wallonië of Vlaanderen woont.

Het systeem met een gedwongen commercialisering van de injectie in Vlaanderen

Het systeem met een gedwongen commercialisering van de injectie is het systeem dat standaard wordt toegepast in Vlaanderen sinds 1 januari 2021, op voorwaarde dat je woning een tweevoudige en/of slimme meter heeft. Fluvius, de distributienetbeheerder, is verantwoordelijk voor de installatie van dit type meter in heel Vlaanderen. Tegen 2029 moeten alle woningen ermee uitgerust zijn. Is dit bij jou nog niet het geval? In dat geval is het compensatiesysteem van toepassing. Ontdek hier wat het is.

Het systeem met een gedwongen commercialisering van de injectie in Brussel

Sinds 1november 2021 is het systeem met een gedwongen commercialisering van de injectie standaard van toepassing in het hele Brusselse Gewest, waarbij Sibelga - de Brusselse distributienetbeheerder - elke woning met een fotovoltaïsche installatie systematisch uitrust met een tweevoudige en/of slimme meter die zowel de afgenomen als de geïnjecteerde elektriciteit meet.

Het systeem met een gedwongen commercialisering van de injectie in Wallonië

Dit systeem zal gelden voor alle fotovoltaïsche installaties die in 2024 gecertificeerd worden, vanaf 1 januari, met daarbij automatisch de plaatsing van een slimme meter.
Heb je vóór 2024 zonnepanelen op je woning geplaatst en geniet je van het compensatiesysteem? Dit zal zo blijven tot je netbeheerder een slimme meter bij jou thuis installeert. Hij heeft tot 31/12/2030 tijd om dit te doen, waarna je ook overschakelt naar het systeem met een gedwongen commercialisering van de injectie, met injectietarief.

Nog steeds hulp nodig?

Neem contact met ons op