Overslaan en naar de inhoud gaan

Mijn huis in Vlaanderen isoleren: welke financiële hulp bestaat er?

Dan verhoog je op die manier de energieprestaties van je woning. Om je aan te moedigen om dit soort werken uit te voeren biedt het Vlaams Gewest je een financiële stimulans. Om welke premies gaat het?

Link symbol Kopieer link
Gekopieerd
intérieur d'un toit isolé
 • Energiepremies
 • Renovatiepremie
 • Verbeteringspremie
 • Gemeentelijke premies
 • 0%-lening

Laten we samen even bekijken wat deze financiële steunmaatregelen precies inhouden.

 

Financiële hulp 1: Energiepremie

In 2017 is het systeem voor het toekennen van energiepremies in Vlaanderen herzien. Hieronder vind je een vergelijkingstabel met alle beschikbare premies:

Type isolatie Eindfactuur in 2017 Eindfactuur in 2018 Conclusie
Dakisolatie € 6/m² (met een R-waarde van minstens 4,5 m²K/W) € 6/m² (met een R-waarde van minstens 4,5 m²K/W)

Blijft ongewijzigd

Muurisolatie langs de buitenzijde € 15/m² (met een R-waarde van minstens 3 m²K/W) € 15/m² (met een R-waarde van minstens 3 m²K/W)

Blijft ongewijzigd

Muurisolatie langs de binnenzijde € 15/m² (met een R-waarde van minstens 2 m²K/W en uitvoering van de werken onder toezicht van een architect) € 15/m² (met een R-waarde van minstens 2 m²K/W en uitvoering van de werken onder toezicht van een architect)

Blijft ongewijzigd

Isolatie van spouwmuren € 6/m² (volgens de normen STS 71-1) € 5/m² (volgens de normen STS 71-1)

Vermindering van € 5/m² tot 6/m²

Vloerisolatie € 6/m² (met een R-waarde van minstens 2 m²K/W) € 6/m² (met een R-waarde van minstens 2 m²K/W)

Blijft ongewijzigd

 

 

Financiële hulp 2: Renovatiepremie

Voor een renovatiepremie komen slechts enkele categorieën van werken in aanmerking. Op het gebied van isolatie worden alleen renovatiewerken van het dak zelf, ook wel een ‘sarkingdak’ genoemd, door het Vlaamse Gewest als renovatiewerken beschouwd. Is dat bij jou het geval? Dan kom je in aanmerking voor deze premie.

Wat zijn de toekenningsvoorwaarden?

Je eigendom moet:

 • minstens 30 jaar oud zijn;
 • in het Vlaams Gewest liggen.

Als eigenaar moet je:

 • meerderjarig zijn;
 • wonen in het huis waar de werken worden uitgevoerd;
 • eigenaar zijn van het huis of een zakelijk recht hebben op de woning.

Je inkomen (van 2015, als je de aanvraag doet in 2017) moet lager liggen dan:

 • € 42.090 voor alleenstaande personen zonder personen ten laste;
 • € 60.120 voor alleenstaande personen met een persoon ten laste, verhoogd met € 3370 per extra persoon ten laste;
 • € 60.120 voor gehuwde en samenwonende personen, verhoogd met € 3370 per extra persoon ten laste.

Welk bedrag?

De renovatiepremie kan oplopen van 20 tot 30% van de goedgekeurde facturen met een maximumbedrag van € 10.000. Er bestaat wel een plafond per categorie van werken. Dat plafond bedraagt € 3333 per categorie van werken.

Hier vind je een volledige lijst van de werken die in aanmerking komen voor de renovatiepremie.

Hoe krijg je deze premie?

Ontdek hier alle informatie, voorwaarden en procedures om de premie te ontvangen.

 

Financiële hulp 3: Verbeteringspremie

Net zoals bij de renovatiepremie komen slechts bepaalde werken in aanmerking. In het geval van isolatie komen dakwerken en gevelisolatie in aanmerking.

Wat zijn de toekenningsvoorwaarden?

Om voor deze premie in aanmerking te komen moeten je woning, je inkomen en je facturen van de uitgevoerde werken aan zeer specifieke criteria voldoen.

Je woning moet:

 • in het Vlaams Gewest liggen;
 • minstens 25 jaar oud zijn.

Je inkomen mag niet boven een bepaald bedrag liggen:

 • Voor aanvragen in 2017 mag het inkomen van je gezin in 2014 niet meer dan € 30.060 bedragen. Dit bedrag mag worden verhoogd met € 1570 per extra persoon ten laste.

Wat betreft je facturen moet de aanvraag worden ingediend uiterlijk in het jaar volgend op de laatste factuur. Bovendien moet het bedrag van de werken (incl. btw) minstens het dubbele van het toegekende premiebedrag zijn.

Welk bedrag?

De verbeteringspremie is afhankelijk van de categorie van de werken:

 • Voor dakwerken: € 1.250
 • Voor gevelwerken: € 1.500

Hoe krijg je deze premie?

Ontdek hier alle informatie, voorwaarden en procedures om de premie te ontvangen.

 

Financiële hulp 4: Gemeentelijke premies

Naast de hierboven vermelde gewestelijke premies geven ook sommige gemeenten nog premies. Die premies variëren volgens de doelstellingen van je gemeente op het gebied van energie-efficientie.

Wij adviseren je om rechtstreeks contact op te nemen met je gemeente voor meer informatie.

 

Financiële hulp 5: Energielening

De Vlaamse regering biedt ook een voordelige financieringsoplossing aan. Zo kun je tot € 15.000 lenen tegen een voordelige rentevoet van 0 tot amper 2%. Dat bedrag moet je wel binnen vijf jaar (60 maanden) terugbetalen.

Je kunt een aanvraag indienen bij het Energiehuis van je gemeente.

Voor isolatie wordt deze lening toegekend voor de volgende werken:

Hoe wordt de interest berekend?

Het basisbedrag is 2%. Dat percentage kan echter lager liggen en zelfs 0% bedragen. De volgende categorieën van personen hebben recht op een renteloze lening:

 • Personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.
 • Personen met een jaarlijks belastbaar bruto-inkomen van het huishouden lager of gelijk aan € 18.002,48, verhoogd met € 3332,74 per persoon ten laste.
 • Personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.
 • Personen die het OCMW begeleidt omdat ze hun facturen voor gas en elektriciteit niet meer kunnen betalen.
 • Eigenaars die hun woning verhuren via een SVK (sociaal verhuurkantoor).

Alle informatie over deze energielening vind je hier.

Wil je weten hoeveel dit zou kosten ?

Ik doe een simulatie voor mijn huis isolatie