Overslaan en naar de inhoud gaan

Onze blogartikelen

Hernieuwbare Energie: TotalEnergies zet zich Wereldwijd in

De strijd tegen de opwarming van de aarde woedt wereldwijd. Maatregelen om de effecten van die opwarming te verzachten of zelfs weg te nemen, vormen een prioriteit voor TotalEnergies, dat tegen 2050 koolstofneutraal wil worden. Om dit doel te bereiken, zetten we op verschillende plaatsen op de planeet acties op en investeren we in windenergie, biogas en zonne-energie. Hieronder leest u wat we de afgelopen maanden hebben verwezenlijkt.

Link symbol Kopieer link
Gekopieerd
TotalEnergies renewable energy investment wind

In Zuid Afrika

In februari van dit jaar hebben we stroomafnameovereenkomsten getekend met de Zuid-Afrikaanse bedrijven Sasol en Air Liquide. Ons doel? Hernieuwbare elektriciteit leveren dankzij twee projecten die we gaan ontwikkelen: een fotovoltaïsche zonne-energiecentrale en een windmolenpark. Een grote stap voorwaarts op weg naar de energietransitie van Zuid-Afrika, waar we graag aan bijdragen door het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de elektriciteitsproductie te vergroten. Momenteel is die nog voor 80% gebaseerd op steenkool. 

In Azië

Eveneens in februari 2023 hebben we een zonne-energiecentrale in Japan opgestart. Met bijna 100.000 zeer efficiënte zonnepanelen zal deze centrale genoeg schone elektriciteit leveren om bijna 20.000 Japanse gezinnen van stroom te voorzien.

En in Taiwan gaan we samen met onze partner Corio Generation een nieuw offshore windproject ontwikkelen in de buurt van het eiland, de 'Formosa 3' windmolenparken, die Taiwan zullen voorzien van duurzame, goedkope energie.

In Europa

Al in 2020 hadden we fors geïnvesteerd in de productie van elektriciteit via hernieuwbare bronnen in Spanje. Een belangrijke beslissing om al onze industriële activiteiten in Europa van groene stroom te voorzien. 

En we blijven onze duurzame activiteiten in Europa ontwikkelen. Zo hebben we begin maart het bedrijf PGB in Polen overgenomen, dat hernieuwbare elektriciteit en warmte produceert met biogas uit organisch afval. We hebben ook zes zonneparkprojecten verworven, waarvan de eerste in 2025 in gebruik zal worden genomen. We zijn ook van plan onze expertise op het gebied van offshore windenergie ten dienste te stellen van Polen, om het land verder te ondersteunen bij de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen. 

En België?

In ons land produceren we op dit moment zelf geen elektriciteit uit hernieuwbare bronnen, maar we zijn altijd op zoek naar mogelijkheden om dat wel te doen. 

Dit weerhoudt ons er echter niet van om u groene stroom aan te bieden, enerzijds dankzij onze samenwerking met RENTEL – het 3e grootste offshore windmolenpark van België, waarvan we de productie uitkopen – en anderzijds dankzij onze exploitatie van de waterkrachtcentrale Plate Taille.

Concreet leveren de 42 windturbines bij Zeebrugge jaarlijks groene stroom aan 300.000 gezinnen. Hiermee kunnen we voorkomen dat er maar liefst 362.000 ton CO2 in de atmosfeer terechtkomt! 

Het belangrijkste voordeel van de centrale van Plate Taille is de capaciteit voor energieopslag (in dit geval water), die op elk moment in slechts enkele minuten kan worden gebruikt. Zo kunnen we makkelijker en in grotere hoeveelheden groene stroom produceren, ook als er geen zon of wind is!

Wilt u meer weten over hoe TotalEnergies een belangrijke speler wil worden in de energietransitie en zich inzet voor CO2-neutraliteit tegen 2050? Raadpleeg het Sustainability & Climate 2022 Progress Report.