Overslaan en naar de inhoud gaan

Passiefwoning of energiezuinige woning?

Je hebt beslist om te (ver)bouwen, maar zit nog met heel wat prangende vragen. Niet in het minst: kies ik voor een passiefhuis of een lage-energiewoning?

Link symbol Kopieer link
Gekopieerd
Thumbnail

Steeds meer mensen streven naar duurzaamheid, de compensatie van fossiele brandstoffen en zuinigheid. Vandaag proberen vrijwel alle gezinnen energie te besparen. In deze context duiken steeds meer autonome huizen op. Daarom vergelijken we twee types van energiezuinige woningen: het passiefhuis en de lage-energiewoning. In beide gevallen is de kerngedachte zo veel mogelijk verspilling tegen te gaan. Alles begint bij een goede isolatie.

Wat is een passiefhuis?

Een passiefhuis berust op het principe dat je niet meer hoeft te verwarmen als je je woning perfect isoleert. Een passiefhuis moet beantwoorden aan verschillende technische vereisten, onder meer op het vlak van verwarming, ventilatie, energiebronnen en ook isolatie. Het belangrijkste voordeel? Een passiefhuis verbruikt 85 tot 90% minder energie dan een klassieke woning. Er wordt een specifieke bouwmethode toegepast: de woning wordt op een heel actieve manier ‘passief’ gemaakt! Een passiefhuis moet volledig luchtdicht zijn en heeft daarom niet alleen een ventilatiesysteem nodig, maar ook een doeltreffende bescherming tegen de zon. Koukleumen zullen het misschien minder graag horen, maar een doeltreffend koelsysteem is net zo essentieel als een weldoordacht verwarmingssysteem.

 

Wat is een lage-energiewoning?

Een lage-energiewoning is speciaal ontworpen om minder energie te verbruiken dan een klassieke woning, maar haalt niet dezelfde energieprestaties als een passiefhuis. In tegenstelling tot een passiefhuis is een lage-energiewoning niet noodzakelijk nieuwbouw, maar kan het ook gaan om een renovatieproject. De voornaamste bedoeling is energieverspilling tegen te gaan door onder meer te isoleren, energiezuinigere huishoudtoestellen te gebruiken en … het warm water opnieuw uit te vinden! Wist je namelijk dat sanitair warm water zo’n 10% van het energieverbruik van de gezinnen vertegenwoordigt?

Het voornaamste verschil tussen een passiefhuis en een lage-energiewoning ligt in de energieprestaties. Een passiefhuis is het meest energiezuinige van de twee. Ze leveren echter allebei hogere energieprestaties dan een klassieke woning!

 

Passiefhuis of lage-energiewoning: een vergelijking

In het kader van de strijd tegen de klimaatopwarming heeft Europa normen opgesteld voor de energieprestaties van gebouwen, ook wel ‘EPB’ genoemd. In België zijn het de gewestregeringen die erop toezien dat deze Europese richtlijnen worden toegepast, zowel voor nieuwbouw als voor grootschalige renovatieprojecten.

Tegenwoordig moeten alle nieuwe gebouwen voldoen aan een bepaalde isolatiegraad (K-peil) en aan bepaalde energieprestaties (E-peil).

Het K-peil verwijst naar het algemene niveau van thermische isolatie van een woning, rekening houdend met de muren, het dak, de ramen ... Hoe lager deze waarde, hoe beter de woning geïsoleerd is. Het K-peil mag maximaal 45 bedragen. Als je in Wallonië woont, is 2018 bovendien een uitgelezen moment om je huis te isoleren, dankzij de nieuwe premies.

Het E-peil verwijst naar het totale energieverbruik van het gebouw. Bij de berekening ervan wordt rekening gehouden met isolatie (K-peil), luchtdichtheid, type verwarming en warmwaterbevoorrading, hernieuwbare energiebronnen, gebruik van zonne-energie, ventilatiesysteem enz. De wettelijke norm ligt op 100 (80 in Brussel). Hoe lager het E-peil, hoe hoger de energieprestaties van de woning.

 

 

Passiefhuis

Lage-energiewoning

Vergelijking energieprestaties 85 tot 90% minder dan een klassieke woning  2 tot 3 keer meer dan een passiehuis
Energieverbruik voor verwarming Minder dan 15 kWh per jaar en per m2 Minder dan 30 kWh per jaar en per m2
Isolatiepeil K10-K15 K30
Totaal energieverbruik van het gebouw E30 E60

 

Samengevat: alle nieuwe huizen of grootschalige renovatieprojecten zijn onderworpen aan Europese normen op het vlak van energieprestaties. Het passiefhuis is een specifieke bouwmethode die verder gaat dan een lage-energiewoning en aan de striktste normen voldoet. Een passiefhuis is steeds nieuwbouw, terwijl een lage-energiewoning ook mogelijk is via renovatie. Beide woningtypes houden in ieder geval rekening met het milieu, gaan verspilling tegen en helpen je om energie – en dus ook geld – te besparen. Dat is niet alleen goed nieuws voor het milieu, maar ook voor je portemonnee! 

Je woning isoleren is al een eerste stap in de goede richting

Vertel me meer over de verschillende isolatietypes