Overslaan en naar de inhoud gaan

Wat is het capaciteitstarief?

Op 1 januari 2023 wordt het nieuwe capaciteitstarief ingevoerd in Vlaanderen. We leggen je graag uit wat dit tarief precies inhoudt en wat het voor jou betekent.

Link symbol Kopieer link
Gekopieerd
Les trois mesures du gouvernement pour réduire la facture énergétique

Wat is het capaciteitstarief?

Het capaciteitstarief wordt ingevoerd door de VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) voor alle gebruikers van het elektriciteitsnetwerk in Vlaanderen. Concreet verandert de berekeningswijze van de distributietarieven, die een onderdeel vormen van je factuur.

Je factuur bestaat immers uit twee categorieën wat tarieven betreft:

  • De tarieven van je energieleverancier voor de energie die je verbruikt.
  • De tarieven die regionaal of federaal beheerd worden, waaronder de transport- en distributiekosten.

Al deze info vind je op onze tariefkaarten. Je kan deze altijd bekijken in Mijn klantenzone of op onze website.

Tot december 2022, worden de distributiekosten, bepaald door de netwerkbeheerders, berekend op basis van het aantal kWh dat je als consument verbruikt. Vanaf 1 januari 2023 maakt de verbruikte energie nog maar 20% uit van de berekening van de distributiekosten. De overige 80% is afhankelijk van de verbruikspieken. Deze berekeningsmethode voor de distributiekosten vervangt dus de huidige berekening. De tarieven voor dal- en piekuren zijn dus ook niet meer geldig.

Waarom wordt dit capaciteitstarief ingevoerd?

De VREG nam de beslissing om het capaciteitstarief in te voeren opdat het Vlaamse distributienetwerk het hoofd zou kunnen bieden aan de ontwikkeling van het nieuwe elektriciteitsgebruik (vb. meer elektrische wagens, zonnepanelen en warmtepompen). Zo wordt de beschikbaarheid van energie optimaal verdeeld en vermijden we ook de verspilling van energie (een injectie van elektriciteit op het netwerk die niet verbruikt wordt). De VREG wil ook het gebruik van hernieuwbare energie stimuleren, die per definitie intermitterend (onregelmatig beschikbaar) is op het netwerk.

Meer weten? Neem een kijkje op de website van VREG.

Wat is een verbruikspiek?

Een verbruikspiek is een tijdspanne van 15 minuten waarin je de meeste elektriciteit verbruikt in de loop van een maand. Bijvoorbeeld wanneer je oven aanstaat, je elektrische wagen aan het opladen is en je wasmachine in gebruik is. Het capaciteitstarief wordt dus voor elk gezin apart berekend, in functie van de verbruiksgewoonte.

Dankzij digitale meters (vroeger slimme meters genoemd) kan Fluvius je verbruik meten tot op 15 minuten en ook het kwartier vinden waarin je in die maand het meest hebt verbruikt. Fluvius berekent vervolgens je capaciteitstarief op basis van de distributiekost van het gemiddelde van je verbruikspieken in de laatste 12 maanden. Deze info wordt dan doorgegeven aan je energieleverancier en opgenomen in je eindafrekening.

Beschik je niet over een slimme meter? Dan betaal je een forfaitair bedrag voor een verbruik van 2,5 kWh.

Is je verbruikspiek lager dan 2,5 kWh? Dan wordt toch een minimum van 2,5 kWh toegepast.

Wat is de impact van het capaciteitstarief op je elektriciteitsfactuur? 

Volgens de schattingen van de VREG, zal 6 op de 10 huishoudens minder of hoogstens 10% meer betalen dan vandaag dankzij de nieuwe tarievenstructuur.

De VREG schat dat het capaciteitstarief geen grote gevolgen heeft voor de factuur van de gemiddelde Belg, dat betekent voor een huishouden met een verbruik van 3.500 tot 4.000 kWh. Het capaciteitstarief kan je zelfs een besparing van ca. 50 euro opleveren als je gemiddelde verbruikspiek niet hoger is dan 3,15 kWh. Als je die drempel bereikt, is er een kans dat je meer betaalt dan voorheen.

De huishoudens met een relatief laag verbruik – minder dan 1.500 kWh – betalen mogelijk wel ca. 40 euro meer dan voorheen als hun verbruikspiek vergelijkbaar is met die van een gemiddeld gezin.  

Via deze pagina van VREG kan je een simulatie maken om de impact te bekijken van het capaciteitstarief op je energiefactuur.  

Wat is de impact van het capaciteitstarief als je zonnepanelen hebt?  

De VREG verwacht dat de energiebesparing die zonnepanelen je opleveren, gecompenseerd wordt door de eventuele extra kost die het capaciteitstarief met zich meebrengt wanneer je geen terugdraaiende teller meer hebt. 

In deze nieuwe context, enkele tips om je verbruik beter te beheren:

Vermijd een hoge verbruikspiek. Zo doe je dat:

  • Verdeel je verbruik doorheen de dag en de nacht. Hoe? Door je wasmachine bijvoorbeeld ‘s nachts te laten draaien.
  • Zet je energieverslindende toestellen niet tegelijk aan voor langer dan 15 minuten. Hoe? Zet bijvoorbeeld niet tegelijk je wasmachine en fornuis aan terwijl je wagen aan het opladen is.
  • Kies ook voor een trage oplading van je elektrische wagen.
  • Maak gebruik van je eigen energieproductie als je zonnepanelen of een thuisbatterij hebt. Op die manier beperk je het gebruik van het netwerk. Dit is vooral aan te raden als je een elektrische wagen of warmtepomp hebt.
  • Activeer je digitale meter in Mijn klantenzone. Dat kan heel eenvoudig. Hoe je dat doet? Dat lees je hier.