Overslaan en naar de inhoud gaan

Lokale en groene energie, van de producent tot bij jou

We zouden natuurlijk allemaal graag onze biologische kip van eigen bodem willen braden met lokale stroom. Goed nieuws: voor klanten van TotalEnergies kan dat al! Al 18 jaar wordt de groene stroom van TotalEnergies in België opgewekt door onze lokale producenten. En dat zijn er intussen bijna 1500.

Link symbol Kopieer link
Gekopieerd
Energie locale et verte

Hoevekip van hier braden met energie van hier? Ontdek de groene stroom van onze 1500 lokale producenten

Ook op lokaal niveau wil je het beste voor onze planeet. Koop je producten van de boerderij om de hoek en biologische groenten van eigen bodem? Dan draag je al je mooi steentje bij. Je wil gezond eten, lekkere producten op tafel zetten, en lokale producenten en de korte keten steunen. Maar dan is het toch gek dat je al dat lekkers daarna klaarmaakt met energie van weet-ik-veel-waar die weet-ik-veel-hoe werd opgewekt. Dat begrijpen wij. Al bijna 20 jaar staat TotalEnergies achter datzelfde idee. En de energie die we onze klanten bezorgen is niet alleen groen, maar komt ook van lokale producenten. Dat zijn er intussen bijna 1500, uit het hele land. Een overzicht van wat ons landje allemaal te bieden heeft.

Samen zijn we sterker

Om als consument je ecologische voetafdruk te beperken, telt elk gebaar. Maar pas als we dat samen doen, kunnen we mooie dingen verwezenlijken. En dat geldt ook voor onze producenten.

Sinds 2003 brengt TotalEnergies heel veel verschillende types groenestroomproducenten samen. Sommige zijn klein, andere reusachtig. Voor sommige ondernemingen is energieproductie een hoofdactiviteit, voor andere is het bijkomstig.

Je vindt in ons land de voornaamste hernieuwbare energiebronnen:

Waterkracht, die de energie van water en waterlopen omzet;

Zonne-energie, die de energie uit de zon omzet in elektriciteit;

Windenergie, die windkracht omzet in elektriciteit;

Biomassa, waarbij energie wordt opgewekt uit plantaardige of dierlijke grondstoffen;

Recyclage, waarbij energie uit afval wordt gehaald;

Warmtekrachtkoppeling, waarbij niet alleen elektriciteit wordt opgewekt maar waarbij de warmte die bij de verbranding vrijkomt, ook opnieuw wordt gebruikt.

Ook hier telt elke producent, klein of groot. Het collectief maakt het mogelijk om alle hernieuwbare energie in ons land optimaal te benutten wanneer ze beschikbaar is, en ze in evenwicht te brengen. Zo kan de productie van groene stroom de vraag altijd volgen. Dat is ook de rol van de waterkrachtcentrale Plate Taille, op de meren van de Eau d'Heure. We vertellen je er alles over.

Hydro-elektriciteit: van de lange, rustige rivier langs de school …

School en internaat Val Notre-Dame in Antheit, in de provincie Luik, is een mooi voorbeeld van een samenwerking met een kleine producent van hydro-elektriciteit uit de buurt. De lokale rivier, de Mehaigne, heeft er een kleine waterval die nu wordt benut met een ‘hydrodynamische schroef’ (een beetje zoals een molen). Ze wordt door het water aangedreven en wekt zo 250 tot 350 MWh/jaar op, wat neerkomt op het verbruik van zo’n 100 huishoudens. Die productie voorziet in 70% van de noden van de school. TotalEnergies koopt de rest die de school niet verbruikt over. Dat is ongeveer 50% van de opgewekte energie.

… naar de indrukwekkende stuwdam van Eau d'Heure

Aan het andere eind van het traject hebben we de grootste stuwdam van België, met de waterkrachtcentrale van Plate Taille, op de meren van Eau d'Heure. Lengte van de waterscheiding: 790 meter. Oppervlakte: 389 hectare. De hoeveelheid water? 68 miljoen m³! Samen hebben de 4 turbines een productiecapaciteit van 140 MW, genoeg om 175.000 huishoudens van stroom te voorzien.

Maar nog belangrijker is haar rol van regulator. Want elektriciteit kan je niet op grote schaal opslaan, maar het water waarmee elektriciteit wordt opgewekt, wel. En zo kan TotalEnergies, de beheerder van deze site, zijn productie van groene stroom in evenwicht brengen. Wanneer er te weinig wind of zon is, snelt de stuwdam te hulp om te compenseren. Het water van het stroomopwaartse bekken stroomt dan naar het stroomafwaartse bekken. En dat water drijft de turbines aan en wekt elektriciteit op. Is er veel wind en zon? Dan wordt de resterende energie gebruikt om het water op te pompen, het in het bovenbekken te laten stromen en weer een reserve aan te leggen. Je kunt de stuwdam dus vergelijken met een reusachtige batterij van groene stroom die er altijd is wanneer je ze nodig hebt!

Zonne-energie: van de Brusselse daken …

Om in de stad groene stroom op te wekken, is zonne-energie ideaal. Dat zag ook het Brusselse bedrijf Watt Matters in. En dit is nog maar het begin … Er zijn in de hoofdstad nog veel daken die onbenut blijven. Met haar 30 installaties voorzien de zonnepanelen die de onderneming plaatst gemiddeld zo’n 2500 huishoudens van stroom. Ecologisch gezien komt dit overeen met een jaarlijkse vermindering van 2500 ton CO2. Dat is het gewicht van het Atomium!

… naar het zonneveld van Zelzate

In Zelzate, in het Gentse havengebied, werkt TotalEnergies samen met Terranova Solar aan een enorm veld met 55.000 zonnepanelen die gemiddeld 15 MW opwekt en 4000 huishoudens van stroom voorziet. Voor TotalEnergies was Terranova Solar de ideale partner om een mentaliteitsverandering tot stand te brengen. Dit bedrijf wekt trouwens niet alleen groene stroom op, het saneerde het terrein ook voor het er zonnepanelen plaatste, om zo bij te dragen tot een gezondere omgeving. Maar Terranova Solar stak zijn kapitaal ook in een vorm van samenwerkingseconomie, met 800 partners die investeerden in een coöperatie die zelf centraal staat in het groene productieproces.

Windenergie: van rozen in Kalmthout …

In Kalmthout, in de provincie Antwerpen, ging een rozenkwekerij op zoek naar alternatieven om in haar eigen energienoden te voorzien. Zo kwam het dat het bedrijf een klein park met 4 windmolens bouwde. Het bedrijf produceert ondertussen veel meer dan wat het nodig heeft, want de windmolens wekken elk 2 MW op en leveren daarmee stroom aan zo'n 6000 huishoudens

… tot het stuifwater van Zeebrugge

TotalEnergies koopt ook de hele productie van het indrukwekkende windmolenpark in de Noordzee, namelijk dat van Rentel dicht bij Zeebrugge. De 42 windmolens produceren samen 1 Twh per jaar, genoeg om maar liefst 300.000 huishoudens van energie te voorzien. Weer een mooi voorbeeld van een bijdrage tot de duurzame ontwikkeling in ons land, waarmee 362.000 ton CO2 minder wordt uitgestoten in onze atmosfeer. Met onze aanpak om onze groene energie lokaal te produceren, mogen we het dus gerust groot zien!

Is jouw energie echt groen? Zo garandeert TotalEnergies je dat.

In het distributienet kan je uiteraard onmogelijk een onderscheid maken tussen een elektron dat wordt opgewerkt door zonnepanelen en een elektron dat pakweg van een kerncentrale komt.

 

Daarom voerde Europa een traceersysteem in, de Garanties van Oorsprong (GO), om het groene karakter van elke MWh te waarborgen. Een producent die groene stroom in het net injecteert, krijgt één GO per MWh. Met andere woorden: wanneer een lokale producent met zijn windmolens 1000 MWh in het net pompt, krijgt hij 1000 GO’s.

Elke GO krijgt een unieke code en mag maar één keer aan een leverancier worden verkocht. Bij TotalEnergies kopen we net zoveel GO’s als er MWh wordt verbruikt door onze klanten. Zo heb je de garantie dat de elektriciteit van je contract wel degelijk op een groene manier werd opgewerkt ergens in België (of Europa).

Slaap dus gerust op beide oren. Wij steunen lokale producenten, ondersteunen de productie van groene stroom in België en geven onze klanten de kans om hun ecologische voetafdruk klein te houden.