Overslaan en naar de inhoud gaan

Het prosumententarief in Wallonië

In 2022 en 2023 zal het prosumentarief in Wallonië nog tot 54% vergoed worden door de netbeheerders. 

Link symbol Kopieer link
Gekopieerd
hulp-premie-zonnepanelen-vlaanderen-prosumententarief

Overzicht van toegekende premies

Heb je zonnepanelen geïnstalleerd in Wallonië en vraag je je af op welke premies je recht hebt? Dan hebben we hieronder een compleet overzicht voor jou. Maar alvorens dit overzicht te doorlopen, is het belangrijk om te weten dat de financiële steun die het Waalse Gewest biedt een dubbele doelstelling heeft:

  1. de zelfconsumptie van prosumenten verhogen
  2. eigenaars van zonnepanelen de tijd geven om zichzelf uit te rusten met een dubbele meter

1 - Een vergoeding voor elektriciteit die je niet verbruikt

Deze maatregel wordt in verschillende fasen toegepast:

  • Van 2020 tot 2021: een financiële steun voor je niet-verbruikte elektriciteit, die 100% van de prosumentenvergoeding dekt via een jaarlijkse premie van jouw netbebeerder. Jouw aandeel in het prosumententarief in Wallonië bedraagt dus €0 gedurende deze periode .
  • Van 2022 tot 2023: Eind 2021 wordt deze financiële steun teruggebracht tot 54,27%. Deze wordt betaald door de netbeheerder via een jaarlijkse premie. Het prosumententarief moet je in deze periode dus tot 45,73% zelf financieren.
  • Van 2024 tot 2030: er is geen financiële steun meer. Je moet het prosumententarief voor 100% zelf betalen. Prosumenten die de stijging van hun eigen verbruik willen zien, zullen de plaatsing van een dubbele meter kunnen aanvragen, die tot 31 december 2023 wordt vergoed.

2 - Financiële tegemoetkoming voor de installatie van een dubbele meter

Om de vergoeding voor jouw niet-verbruikte of overtollige energie te berekenen, kan je de installatie van een dubbele meter aanvragen. De installatiekosten zullen, net als het prosumententarief in Wallonië, worden gefinancierd uit het gewestelijke budget.

De voordelen van een dubbele meter

Een dubbele meter meet afzonderlijk de injectie en de afname van je elektriciteit. Het voordeel van dit type meter is dat je het capaciteitstarief vermijdt en kan kiezen voor een proportioneel tarief. Dit betekent dat je alleen het nettarief betaalt voor de energie die je daadwerkelijk afneemt.

3 - In 2024 kan je jouw overtollige elektriciteit verkopen

Vanaf 2024 kunnen prosumenten hun overtollige elektriciteit doorverkopen voor 100% van hun waarde. De enige voorwaarde hiervoor is dat zij moeten beschikken over een slimme meter (dubbele meter).

4- Tegemoetkoming voor de aankoop van toestellen die zelfconsumptie stimuleren

Hoewel er financiële steun was voorgesteld om prosumenten in staat te stellen zichzelf uit te rusten met domotica-apparatuur om hun eigen consumptie te verhogen, werd de stemming voor deze maatregel uitgesteld. Waarom? Simpelweg omdat deze maatregel nog moet worden voorgelegd aan de Privacycommissie. Ter herinnering: deze vergoeding mag 40% van de kostprijs van de apparatuur vertegenwoordigen met een maximum van €400 per klant. Een maatregel die wellicht wordt doorgevoerd, maar waarvan de voorwaarden en de ingangsdatum nog niet zijn vastgelegd.

Maar weet je nog goed wat een prosument precies is? En wat het prosumententarief precies inhoudt?  Laten we even dieper op deze actualiteit ingaan.

 

Wat is ook al weer een prosument?

Een prosument is een consument die betrokken is bij de productie van het product dat hij consumeert. Het is dus een samenstelling van de woorden producent + consument = prosument. Op het gebied van energie zijn prosumenten personen die hun elektriciteit opwekken via zonnepanelen, huishoudelijke windturbines, een hydraulische installatie of warmtekrachtkoppeling.

premie zonnepanelen vlaanderen prosumententarief

Wat is het prosumententarief?

Het prosumententarief is een jaarlijks, vast bedrag dat gekoppeld is aan de kosten van de distributienetbeheerders (DNB's). Vroeger konden de eigenaars van zonnepanelen in Wallonië profiteren van het compensatieprincipe. Wanneer zij evenveel elektriciteit verbruikten als ze in het net injecteerden, werden bij hen geen kosten in rekening gebracht voor het gebruik van het distributienet. Dat vonden andere netgebruikers echter oneerlijk waardoor een nieuwe belasting ontstond voor het gebruik van het net door prosumenten: het prosumententarief.

Hoe wordt het prosumententarief toegepast?

Energieleveranciers zijn niet betrokken in de beslissing rond het prosumententarief. Zij zijn enkel verantwoordelijk voor het factureren van het prosumententarief aan de prosument. Dit geld moeten zij daarna integraal doorstroten aan de netbeheerders. Aangezien elke regio afhankelijk is van een andere netbeheerder, varieert het prosumententarief per prosument.

Dit zijn de bedragen/kWp voor elke distributienetbeheerder, samengevat door de CWAPE:

2 berekeningsmethoden

Er zijn 2 berekeningsmethoden voor het prosumententarief. Je kunt het tarief kiezen dat bij jou past:

Methode 1: een vast tarief of capaciteitstarief

Het bedrag wordt berekend over het netto produceerbaar elektrisch vermogen van de installatie, dat kan worden beschouwd als het maximale injectievermogen van de omvormer.

Methode 2: een proportioneel tarief

Het bedrag wordt berekend over de hoeveelheid elektriciteit die van het netwerk wordt afgenomen

Vandaag lijkt de prosumentenkwestie in de Waalse regering achter de rug. Gelukkig is het resultaat van de onderhandelingen met dit premiesysteem eerlijker. Als je echter zonnepanelen hebt geïnstalleerd, blijf dan via onze blog op de hoogte. De actualiteit verandert immers dagelijks.