Overslaan en naar de inhoud gaan

Energierapport verplicht voor grote bedrijven én kmo’s

Wist u dat u als onderneming mogelijk verplicht bent om een energierapport op te stellen? Afgelopen jaar veranderde de wetgeving namelijk zodat de verplichting nu geldt voor zowel energie-intensieve als niet-energie-intensieve ondernemingen en voor grote en kleine bedrijven.

Gevolg: heel wat kmo’s moeten voor het eerst een energieaudit of energiebalans uitvoeren, afhankelijk van het verbruik en de grootte van de vestiging. We leggen u even uit hoe het in elkaar zit.

Link symbol Kopieer link
Gekopieerd
Un homme et une femme dans une petite entreprise consultant leur rapport énergétique

Energie-efficiënt werken

Waarom de Vlaamse overheid meer energierapporten eist? Simpel: het is voor bedrijven een manier om te achterhalen waar er energie bespaard kan worden. Zo kan u energie-efficiënte maatregelen treffen en uw energiefactuur laten dalen. Dat past natuurlijk perfect bij de langetermijndoelstellingen van Vlaanderen op het vlak van energie en klimaat.

Voor wie is het energierapport verplicht?

Energie-intensieve bedrijven – met een jaarlijks energieverbruik van meer dan 0,1 PJ (zie verder) – moesten al langer een energieplan voorleggen. En andere grote bedrijven waren al verplicht om vierjaarlijks een energieaudit te doen.

Eenvoudig uw finaal energiegebruik berekenen

Nu vraagt u zich misschien af wat PJ precies betekent. PJ staat voor petajoule. Eén petajoule is gelijk aan één biljard joule. De verschillende eenheden van elektriciteit, aardgas, LPG, gasolie, enz. worden immers omgezet naar eenzelfde eenheid – joule – om het primaire energieverbruik in één getal te kunnen samenvatten. Om dat getal hanteerbaar te houden, wordt het resultaat uitgedrukt in PJ.

Wetswijziging

Door de wijziging in de wetgeving geldt de verplichte rapportage nu echter voor meer bedrijven dan voorheen. Afhankelijk van de grootte van de vestiging en het energieverbruik moet u een energieplan, energieaudit of energiebalans opstellen. Enkel kmo’s die minder verbruiken dan de ondergrens aangeeft, moeten niét rapporteren.

Bekijk alvast welke verplichting al dan niet voor uw bedrijf van toepassing is:

Grote ondernemingen (meer dan 250 medewerkers (VTE) en een jaaromzet van minimaal 50 miljoen euro of een balanstotaal van minimaal 43 miljoen euro):

  • met een finaal energiegebruik boven 0,1 PJ → Energieplan
  • met een finaal energiegebruik onder 0,1 PJ → Energieaudit

Kmo’s (minder dan 250 medewerkers (VTE) en een jaaromzet van maximaal 50 miljoen euro of een balanstotaal van maximaal 43 miljoen euro):

  • met een finaal energiegebruik boven 0,1 PJ → Energieplan
  • met een finaal energiegebruik onder 0,1 PJ en boven 0,05 PJ → Energieaudit
  • met een finaal energiegebruik onder 0,05 PJ en boven 0,02 PJ → Energiebalans
  • met een finaal energiegebruik onder 0,02 PJ → Geen verplichting

Energieplan, energieaudit of energiebalans?

Het energieplan is dus verplicht voor de grootste verbruikers. Dergelijk plan moet opgesteld worden door een externe energiedeskundige en lijst de maatregelen op die het specifieke energieverbruik van de inrichting kunnen verminderen. Dit plan moet geüpload worden in de webapplicatie van de overheid en om de vier jaar geactualiseerd worden.

Ook een energieaudit moet aan bepaalde vormvereisten voldoen. Een energiedeskundige helpt u hiermee verder. U moet het eveneens inleveren via dezelfde webapplicatie en het moet om de vier jaar opnieuw uitgevoerd worden. Voor beide energierapporten is het dus van belang om tijdig een energiedeskundige aan te spreken.

Een energiebalans wordt dan weer uitgevoerd door de exploitant van de onderneming of een door de exploitant gemachtigd persoon. Die persoon moet zich registreren op de webapplicatie.

Het opgestelde document omvat een inventaris van alle energiestromen, een overzicht van het energiegebruiksprofiel en een beoordeling van de lijst met no-regretmaatregelen. U dient het in via een webapplicatie en rapporteert vervolgens binnen de vier jaar over de genomen maatregelen voor energie- en CO2-besparing.

Geen zorgen als u niet exact weet waar te beginnen met die berekening. Via deze handige rekentool berekent u het in een handomzwaai.

Meer weten over de energierapportverplichting?

Neem een kijkje op de website van het VEKA