Overslaan en naar de inhoud gaan

Belastinghervorming op je energierekening

Ten tijde van de energiecrisis besloot de wetgever een verlaagd btw-tarief van 6% toe te passen op de levering van elektriciteit en aardgas.

De wet van 19 maart 2023 tot hervorming van de belasting op energierekeningen stelt de belasting permanent vast op:

 • 6% btw op de levering van elektriciteit en aardgas voor niet- professioneel gebruik.
 • 21% btw op de levering van elektriciteit en aardgas voor professioneel gebruik.
Afbeelding
Businessman looking at his VAT information regarding his energy consumption

De btw op gas wordt opnieuw verhoogd tot 21% voor alle professionals

Particuliere klanten

Particuliere klanten betalen 6% btw op hun leveringscontracten voor gas en elektriciteit.

Met ‘particulieren’ bedoelt de wet klanten die een residentieel contract hebben afgesloten en die deze energie voor niet-professionele doeleinden gebruiken.

De accijnstarieven worden toegepast naargelang het jaarlijks residentieel verbruik van de klant.

Professionele klanten

Vanaf 1 juli 2023 wordt het btw-tarief opnieuw verhoogd tot 21% voor energie bedoeld voor professioneel gebruik. Met ‘professioneel’ gebruik bedoelt de wet het verbruik van een bedrijf dat goederen en diensten levert.

Als het ondernemingsnummer door de klant is opgegeven bij het afsluiten van het energieleveringscontract, gaat de wet ervan uit dat de levering voor professioneel gebruik is en dat daarom het normale btw-tarief van 21% geldt.
De accijnstarieven worden toegepast naargelang het jaarlijks professioneel verbruik van de klant.

Standaard wordt 21% btw aangerekend aan alle professionele klanten die een professioneel contract bij TotalEnergies hebben getekend.

Klanten worden dus ingedeeld in professionele of niet-professionele gebruikers, afhankelijk van hun verbruik (verschillende btw- en accijnstarieven).

Ben je een professional en is je verbruik voornamelijk niet-professioneel?

Is meer dan 50% van je verbruik bestemd voor niet-professionele doeleinden? Dan kun je een procedure volgen om te worden gecategoriseerd als niet-professionele klant. Je betaalt dan 6% btw en niet-professionele accijnzen.

Wat is het verschil tussen professioneel en niet-professioneel verbruik?

De indeling van klanten volgens professioneel of niet-professioneel gebruik heeft geen enkel gevolg voor het contract, alleen voor het btw- en accijnstarief.

Indeling als klant met niet-professioneel verbruik

Indeling als klant met professioneel verbruik

Btw-tarieven

6% (gas en elektriciteit) 21% (gas en elektriciteit)

Accijnzen

Accijnstarieven naargelang het jaarlijks verbruik van de klant

De speciale accijnstarieven op elektriciteit voor juli 2023 zijn bijvoorbeeld als volgt :
 • 0 - 3MWh : 47,48€/MWh
 • 3 - 20MWh : 47,48€/MWh
 • 20 - 50MWh : 45,46€/MWh
Professionele accijnstarieven naargelang het jaarlijks verbruik van de klant

De speciale accijnstarieven op elektriciteit voor juli 2023 zijn bijvoorbeeld als volgt :
 • 0 - 20MWh : 14,21€/MWh
 • 20 - 50MWh : 12,09€/MWh
 • 50 - 1000MWh : 11,39€/MWh

Energiebijdrage

Energiebijdrage
 • Gas: € 0,9978
 • Elektriciteit: € 1,9261
Professionele energiebijdrage
 • Gas: € 0,9978
 • Elektriciteit laagspanning: € 1,9261
 • Elektriciteit hoogspanning: € 0

Indeling als klant met niet-professioneel verbruik

Btw-tarieven

6% (gas en elektriciteit)

Accijnzen

Accijnstarieven naargelang het jaarlijks verbruik van de klant

Energiebijdrage

Energiebijdrage

 • Gas: € 0,9978
 • Elektriciteit: € 1,9261
Afbeelding
Empty

Indeling als klant met professioneel verbruik

Btw-tarieven

21% (gas en elektriciteit)

Accijnzen

Professionele accijnstarieven naargelang het jaarlijks verbruik van de klant

Energiebijdrage

Professionele energiebijdrage

 • Gas: € 0,9978
 • Elektriciteit laagspanning: € 1,9261
 • Elektriciteit hoogspanning: € 0
Afbeelding
Empty

Wij raden je aan inlichtingen in te winnen bij je boekhouder voor meer informatie over jouw specifieke situatie.

Hoe moet je jouw niet-professioneel verbruik aangeven?

Het is jouw verantwoordelijkheid* als professionele klant om ons aan te geven dat je verbruik voornamelijk voor niet-professionele doeleinden bedoeld is.

*TotalEnergies wijst alle aansprakelijkheid af in het geval van een onjuiste aangifte in jouw naam.

Daarom vragen wij je om ons per contract* een verklaring op eer te bezorgen waarin je aangeeft dat je verbruik niet-professioneel is. Dat doe je met behulp van het onderstaande formulier.

*Als je meerdere contracten hebt en dus meerdere bedrijfsnummers, vul dan één formulier per ondernemingsnummer in.

Deze verklaring op eer moet de volgende zaken bevatten:

 • De naam van je onderneming
 • Je ondernemingsnummer
 • Je klantreferentie(s)
 • De volgende vermelding: Deze overeenkomst wordt gesloten met het oog op de levering [van aardgas gebruikt als brandstof / van elektriciteit] voor voornamelijk niet-professioneel verbruik in de zin van artikel 420, § 5, van de programmawet van 27 december 2004.
 • De datum en je handtekening

Onze medewerkers zullen je aanvraag verwerken zodra wij deze verklaring op eer als bijlage bij het ingevulde formulier hebben ontvangen. De wijziging van het btw-tarief op je facturen treedt in werking op 1 juli 2023, of op de 1e dag van de maand na je kennisgeving indien die na 1 juli 2023 gebeurt.

We zijn er voor je

Vul dit formulier in en voeg uw verklaring op eer bij.

Persoonlijke informatie

Je bedrijf

Informatief bericht

Als u meer dan 10 ondernemingsnummers opgeeft, neem dan contact op met uw TotalEnergies-verkoopvertegenwoordiger om de aanvraag te vergemakkelijken.
Betreft*
Voor alle EAN-lijsten, gelieve deze in een excel-formaat te bezorgen
Klik op "Je verklaring op eer" om een tweede bestand toe te voegen.
Maximaal 2 bestanden.
10 MB limiet.
Toegestane types: pdf, doc, docx, odt, xls, xlsx, ods, zip, rar.