Overslaan en naar de inhoud gaan

Zonnepanelen: het injectietarief in Vlaanderen

Sinds 1 januari 2021 geldt in Vlaanderen een nieuw tariefsysteem met injectietarief voor de eigenaars van bepaalde zonnepaneleninstallaties. Wij zetten op een rijtje wat jij moet weten.

Link symbol Kopieer link
Gekopieerd
injectietarief zonnepanelen vlaanderen

De laatste jaren werden reeds verschillende veranderingen doorgevoerd voor de eigenaars van zonnepanelen. Denk maar aan de invoering van het prosumententarief, de slimme meter, … Maar ook dit jaar doet een nieuw systeem met injectietarief zijn intrede in Vlaanderen. Bovendien vernietigde het Grondwettelijk Hof op 14 januari 2021 het systeem van de terugdraaiende teller voor prosumenten met een digitale meter. Zoals steeds zetten wij graag alles wat je moet weten op een rijtje.

Overstap in Vlaanderen naar een nieuw systeem met injectietarief

In Vlaanderen stappen eigenaars van bepaalde zonnepaneleninstallaties sinds 1 januari 2021 over op een nieuw systeem met injectietarief. Dit betekent dat ze een vergoeding ontvangen voor de overtollige elektriciteit die ze terug in het net injecteren: het injectietarief. Eigenaars van zonnepanelen verbruiken immers niet altijd de elektriciteit die ze zelf opwekken. De overtollige elektriciteit, die ze niet verbruiken, injecteren ze terug in het net. Daardoor zijn eigenaars van zonnepanelen niet enkel ‘consument’ maar ook ‘producent’ van energie en worden ze ook wel eens ‘prosumenten’ genoemd. Hiervoor ontvangen zij dus nu een vergoeding.

Op welke installaties is het injectietarief van toepassing?

Tot voor kort zou dit nieuwe systeem enkel van toepassing zijn op installaties met een digitale meter en een vermogen ≤ 10 kVA die vanaf 1 januari 2021 15 jaar of ouder waren of nieuw geplaatst werden.

Dat betekende dat wie voor begin 2021 zonnepanelen liet installeren, nog 15 jaar zou kunnen genieten van het systeem van de terugdraaiende teller. Deze regeling werd echter op 14 januari 2021 vernietigd door het Grondwettelijk Hof.  Lees hier alles over de afschaffing van de terugdraaiende teller.

Hierdoor zal dit nieuwe systeem van toepassing zijn in Vlaanderen op alle installaties met een digitale meter en een vermogen ≤ 10 kVA.  Eigenaars van dergelijke installaties kunnen vanaf hun overstap een vergoeding ontvangen voor de elektriciteit die ze produceren maar niet zelf verbruiken en bijgevolg terug in het net injecteren. Die vergoeding wordt betaald door hun energieleverancier of een derde. Wensen ze dit niet? Dan wordt de overtollige energie door Fluvius beheerd, maar in dat geval ontvangen ze hiervoor geen vergoeding.

Wanneer gebeurt de overstap op het injectietarief?

Op 1 maart werd het arrest tot vernietiging van het principe van de terugdraaiende teller gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Vanaf dat moment stappen alle eigenaars van zonnepanelen met een digitale teller over op het nieuwe injectietarief.

Alle installaties met een klassieke teller, blijven voorlopig nog even op het oude systeem, tot zij over een digitale meter beschikken. Digitale meters worden geplaatst door netbeheerder Fluvius. Maar opgelet, er werd onlangs afgesproken met Fluvius dat prosumenten de plaatsing van een digitale meter kunnen weigeren tot begin 2025. Dat geldt dan weer niet voor nieuwe prosumenten en prosumenten die al 15 jaar een terugdraaiende teller gehad hebben.

zonnepanelen vergoeding injectietarief

De teller draait niet meer terug

Waar zit nu precies het grootste verschil tussen het nieuwe systeem met injectietarief en het oude systeem? Wel, in het oude systeem konden eigenaars van zonnepanelen genieten van een terugdraaiende teller. Wanneer energie verbruikt wordt, draait de teller vooruit. Maar wanneer er overtollige energie is en deze terug in het net wordt geïnjecteerd, draait de teller terug. Voor het gebruik van het net betaalden eigenaars in het oude systeem een prosumentenvergoeding. 

In het nieuwe systeem is er geen sprake meer van een terugdraaiende teller en valt ook de prosumentenvergoeding weg. Dankzij een digitale meter kan immers precies berekend worden hoeveel elektriciteit er verbruikt wordt en hoeveel elektriciteit terug geïnjecteerd wordt. De verbruikte elektriciteit wordt gewoon door de eigenaars betaald (netwerkkosten inbegrepen) en voor de elektriciteit die ze injecteren krijgen ze een vergoeding: het injectietarief.  

Injectietarief: Voordeliger of niet?

Is dit nieuwe systeem nu voordeliger of niet voor de eigenaars van zonnepanelen? Daarop bestaat helaas geen eenduidig antwoord, gezien veel afhankelijk is van je verbruik. Wanneer je alle elektriciteit die je opwekt, onmiddellijk verbruikt – doordat je bijvoorbeeld veel thuis bent of thuis werkt – kan het nieuwe systeem voordelig zijn.

Hoe dan ook blijven zonnepanelen een interessante investering. De prijs van zonnepanelen daalde de afgelopen jaren spectaculair. Bovendien wordt in Vlaanderen in 2021 een premie van maximaal €1500 (max. 40% van het totale bedrag) toegekend voor de installatie van je zonnepanelen. Een handig duwtje in de rug. Bovendien kan je tot eind 2024 een premie aanvragen voor je thuisbatterij met een omvormersvermogen van 10kVA. Die premie bedraagt maximaal €3200 en kan nooit meer zijn dan 35% van je investeringskost.

Komt er nog een financiële compensatieregeling?

Een dag na de beslissing van het Grondwettelijk Hof, kwam de Vlaamse regering met een positief signaal. Namelijk een compensatiemechanisme voor prosumenten die een financiële impact ondervinden door het verdwijnen van de terugdraaiende teller. Het gaat om een eenmalige financiële compensatie die zal berekend worden in functie van het geïnstalleerd vermogen en op basis van een vaste vergoeding per kW. Bereken hier jouw financiële compensatie. Deze compensatie kan tot eind 2025 worden aangevraagd.

Meer weten over het injectietarief of de beslissing van het Grondwettelijk Hof?

Lees onze FAQ-rubriek